Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
30 september 2021

Artikeltips 18 september till 30 september

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna.

 

Internetbehandlingsregistret, SibeR, växer och visar på goda resultat av internet-KBT (kognitiv beteendeterapi)

https://registercentrum.se/nyheter/internetbehandlingsregistret-siber-vaexer-och-visar-pa-goda-resultat-av-internet-kbt
”SibeRs (Svenska internetbehandlingsregistrets) årsrapport för 2020 visar att registret växte kraftigt förra året, både vad gäller anslutna enheter och registrerade behandlingar. Samtidigt visar registerdata att behandlingsresultaten överlag var mycket goda. Bäst resultat nåddes med behandlingar för paniksyndrom. Här var andelen behandlingar där patienten förbättrades 60–65 %.”
(2021-09-20)

Nordisk konferens om biobanker 2022

https://www.registerforskning.se/sv/nordisk-konferens-om-biobanker-2022
”Den första nordiska konferensen om biobanker äger rum den 8–10 mars 2022 i Göteborg. Temat är Aktuella trender och utmaningar i de nordiska länderna. Deltagare i konferensen får möjlighet att nätverka med representanter från forskning, vård och industri samt ta del av senaste nytt om biobanker.”
(2021-09-21)

Janssen bjuder in till digifysisk paneldebatt: Forskar vi för livet – eller är det bara en utopi?

https://www.folkhalsodalen.se/kommand-events/folkh%C3%A4lsodalen-6-oktober
”Folkhälsodalen är tillbaka i digifysiskt format! Den 6 oktober öppnar vi återigen upp våra digitala portar /…/ Regeringen säger i sin life science-strategi att klinisk forskning är av avgörande betydelse för utvecklingen av en god hälso- och sjukvård. Trots detta minskar antalet företagsinitierade kliniska prövningar i landet. /…/ Sverige är unikt med sina data i form av kvalitetsregister, personnummer, patienter som är villiga att delta i studier och en intresserad industri, detta utnyttjar vi inte på ett professionellt och effektivt sätt idag. För att Sverige ska nå målet om att bli en life science-nation att räkna med vill vi på Janssen bidra med att försöka hitta lösningar på de hinder som idag gör att den kliniska forskningen får stå tillbaka.”
(2021-09-21)

15 förbättringsarbeten startade på familjecentraler

https://qrcstockholm.se/news/15-forbattringsarbeten-startade-pa-familjecentraler
”Våren 2021 avslutade 21 samordnare på familjecentraler i Region Stockholm en skräddarsydd utbildning i förbättringsarbete arrangerad av QRC (Registercentrum Stockholm) Coachingakademi. Samordnarna har under utbildningen fått en teoretisk grund för systematiskt förbättringsarbete och samtidigt arbetat praktiskt med förbättringsarbete i sina verksamheter. Totalt handlar det om 15 förbättringsarbeten. /…/ Under utbildningen har samordnarna fått lära sig den teoretiska grunden och verktyg för att bedriva ett förbättringsarbete. Utbildningen vilar innehållsmässigt på fyra fokusområden: coaching och förändringspsykologi, förbättringskunskap, mätningar och kvalitetsregister, samt samverkan med familjerna i förbättringsarbete.”
(2021-09-22)

Hög tid att definiera och organisera intermediärvården i Sverige

https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2021/09/hog-tid-att-definiera-och-organisera-intermediarvarden-i-sverige
”Intermediärvård (IM) är en vårdform mellan intensivvård och vanlig vårdavdelning där patienter med sviktande vitalfunktioner kan övervakas och vårdas. Begreppet är dock dåligt definierat, och vården bedrivs i många olika former runt om i landet. /…/ Inte minst under coronapandemin har intermediärvården haft stor betydelse för behandlingen av patienter som inte fullt ut krävt intensivvård. /…/ Trots intermediärvårdens betydelse under coronapandemin har vi /…/ bristfälliga underlag för att utvärdera hur det gått för patienterna, då det varken finns någon regional eller nationell organisation eller ett register där vi kan jämföra utfall som 30-dagarsmortalitet, antal vårddygn eller flytt till högre vårdnivå för de olika IMA (intermediärvårdsavdelning) i landet. /…/ Vi behöver verktyg för att kunna jämföra resultaten på de olika enheterna i landet, eventuellt genom ett nationellt kvalitetsregister.”
(2021-09-22)

De fysiska årliga kontrollbesöken – vem är de till för?

https://healthpolicy.se/2021/09/23/de-fysiska-arliga-kontrollbesoken-vem-ar-de-till-for
”Sofia Ernestam, reumatolog och verksamhetschef på Akademiskt specialistcentrum i Stockholm, ställer i veckans blogg frågan om det är dags att skrota de årliga fysiska besöken och se över hur vi bäst följer upp och möter patienters behov. Det finns mycket att vinna på mer digifysisk vård och nya automatiska sätt för kvalitetsuppföljning men då kan de årliga kontrollerna behöva fasas ut, menar Sofia. /…/ Det är dags att vi börjar dra i den här tråden, att börja utmana årskontrollerna, många av dem styrda av vårdprogram, riktlinjer och kvalitetsregistren. /…/ Kvalitetsuppföljningen borde i högre grad göras automatiskt. För att göra den i samband med ett fysiskt besök tror jag inte kommer upplevas meningsfullt efter pandemin. Vi behöver ta fram nya arbetssätt för kvalitetsuppföljningen till kvalitetsregistren.”
(2021-09-23)

Hon drar ut proppen på nolltid

https://www.vardfokus.se/nyheter/hon-drar-ut-proppen-pa-nolltid
”Vid stroke är varje minut dyrbar. Röntgensjuksköterskan Susanna Johansson jobbar på interventionscentret som är snabbast i landet med att ta ut proppar ur hjärnan. /…/ De senaste siffrorna från kvalitetsregistret för endovaskulär behandling av stroke visar att Sahlgrenska under förra året var överlägset snabbast på trombektomier. Både när det gäller tiden från patientens ankomst till kärlpunktion, och från kärlpunktion till slutresultat.”
(2021-09-24)

SkaS (Skaraborgs Sjukhus)-läkaren Chaidos artikel sprids över världen – forskar om bröstcancer

https://www.skovdenyheter.se/artikel/skas-lakaren-chaidos-artikel-sprids-over-varlden-forskar-om-brostcancer
”Överläkare Chaido Chamalidou vid Skaraborgs Sjukhus har fått en forskningsartikel publicerad i den ansedda tidskriften The Breast, som är en medicinsk tidskrift kopplad till australiensiska samt europeiska bröstcancergrupper. /…/ – I min artikel beskriver jag överlevnadsmönster på de två största bröstcancertyper som finns i en stor svensk population under en period på 20 år, berättar Chaido Chamalidou i ett pressmeddelande. /…/ – Alla de data som publicerats kommer från kliniska prövningar och vi ville se hur det verkar vara i verkligheten i en population utanför studier. Därför, med hjälp av kvalitetsregister och regionalt cancerregister, identifierade vi 17 481 patienter som fick diagnos under perioden 1989 till 2006 och som var yngre än 76 år vid diagnos.”
(2021-09-24)

Vinnova satsar på precisionsmedicin för diabetes typ 1

https://akademiliv.se/2021/09/76702
”Forskare i Göteborg medverkar i en innovationsmiljö för precisionshälsa som just fått 40 miljoner kronor i en utlysning från Vinnova. Med hjälp av stora kvalitetsregister för diabetes, artificiell intelligens och ett potentiellt diabetesvaccin hoppas forskarna hitta nya modeller som kan förutse vilka barn som riskerar att insjukna i diabetes typ 1.”
(2021-09-27)

De skalar bort vårdens traditionella roller

https://www.vardfokus.se/nyheter/de-skalar-bort-vardens-traditionella-roller
”Genom personcentrerad vård där patientens och sjuksköterskans traditionella roller ’skalas av* har teamet på neuro på Karolinska universitetssjukhuset vunnit årets Tillsammanspris. ’Det pågår ett paradigmskifte när det gäller att ta in patientperspektivet i vården’, säger Alexandra Dovin, sjuksköterska och regional processledare för hjärntumör. /…/ Ett exempel är de nya rutinerna kring så kallade patient reported outcome measures, alltså formulär där patienter får fylla i hur de mår och sedan skicka in formuläret till kvalitetsregistret – men utan uppföljande åtgärd. – Då kan det ju hända att en patient fyller i att man mår dåligt, men ingen tittar på det. Så i stället för att kvalitetsregistret skickar ut formulären började vi göra det själva, för att sedan titta på resultatet med patienten under ett inplanerat besök.”
(2021-09-28)

LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)-registret anslutet till RUT (Register Utiliser Tool)

https://lkg-registret.se/blog/nyheter/lkg-lapp-kak-och-eller-gomspalt-registret-anslutet-till-rut-register-utiliser-tool
”Nu är LKG-registret anslutet till Vetenskapsrådets metadataverktyg RUT. Syftet med RUT är att ge en bild av vad som finns i olika register för att underlätta för intresserade forskare.”
(2021-09-30)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share