Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
2 februari 2018

Artikeltips 18 januari till 2 februari

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste två veckorna:

 

http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2018/01/Ny-tjanst-ska-gora-lagen-begriplig
”Vem får ta del av journalen? Och vilket ansvar har vårdgivaren för personuppgifterna? Det är exempel på frågor där en ny sajt ska ge bland annat vårdpersonal juridiskt stöd på ett lättbegripligt sätt./…/ Sajten förklarar också vad som ska dokumenteras, vilket skulle kunna stävja överdokumentation. – Det finns en risk att man drunknar i dokumentation och får svårt att identifiera det som är viktigt. Och så har man en journal, en läkemedelslista, ett kvalitetsregister och så vidare, sa Heidi Stensmyren, som påpekade att det kan bli än mer snårigheter i framtiden med digitala beslutsstöd som samlar data från olika källor.”
(2018-01-18)

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/lss-aventyras-av-organiserad-brottslighet-20365
”Kriminella skor sig på vår gemensamma välfärd och några av samhällets mest utsatta individer i behov av personlig assistans. Det är oacceptabelt och äventyrar trovärdigheten för hela assistansreformen./…/Vårdföretagarna anser att det bör införas ett nationellt kvalitetsregister där var och en kan gå in och jämföra kvaliteten mellan olika assistansutförare./…/I dag saknas det ett jämförande kvalitetsregister. Därför har Vårdföretagarna själva tagit fram en unik kvalitetsdeklaration för våra medlemmar som enkelt läggs upp på företagets hemsida.”
(2018-01-19)

 1. http://www.mynewsdesk.com/se/danderyds_sjukhus/pressreleases/risken-att-doe-av-en-hjaertinfarkt-aer-stoerre-hos-kvinnor-2375124
  ”En nyligen publicerad studie visar att det är signifikant högre risker för en kvinna som fått en hjärtinfarkt, jämfört med en man./…/– Vi har studerat 180 368 svenska män och kvinnor i kvalitetsregistret Swedeheart och resultaten är tydliga. Den ökade risken att dö inom ett år efter en allvarlig hjärtinfarkt är två gånger större hos kvinnor jämfört med män. Och även om det kan finnas andra förklaringar, tyder den här studien på att skillnaden kan bero på att kvinnor får mindre av evidensbaserad behandling.”
  (2018-01-23)
 2. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&artikel=6867868
  Nyheten publicerades i förkortad version hos några nationellt riktade medier, bland annat Sveriges Radio.

https://www.registerforskning.se/sv_se/socialstyrelsen-lanserar-variabelvaljaren-siv
”Socialstyrelsen har lanserat ett nytt verktyg för att underlätta beställning av registerdata.
Det nya verktyget ska underlätta beställning av registerdata och kallas för SIV som står för Socialstyrelsens interaktiva variabelväljare .”
(2018-01-24)

http://cpup.se/pojkar-behandlas-oftare-med-botulinumtoxin-an-flickor
”Maria Franzen och medarbetare har, med data från CPUP, kartlagt behandlingspanoramat för botulinumtoxin i nedre extremiteterna. Av 3028 barn behandlades 28 % av pojkarna och 23 % av flickorna med botulinumtoxin under perioden 2014–2015, en könsskillnad som är statistiskt signifikant. Andel barn som behandlas har inte förändrats jämfört med perioden 2009–2010.”
(2018-01-25)

 1. http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2018/01/Vilseledande-om-artrosskolan–evidensen-maste-starkas
  ”Det finns numera en mångmiljonindustri som ställer diagnosen artros och utformar ett individuellt anpassat träningsprogram per telefon och via nätet mot betalning./…/Vi anser att en del av marknadsföringen av denna verksamhet är vilseledande, och vill här ta upp en av många aspekter, nämligen det faktum att man påstår sig erbjuda en forskningsbaserad behandling inte bara mot knäartros utan också mot artros i höfter och händer./…/I BOA-registret – som är kopplat till artrosskolan – anges att besvären minskar efter behandling. Den minskningen motsvarar vad man kan förvänta genom återgång till medelvärdet och utgör ingen evidens för att behandlingen är effektiv.”
  (2018-01-25)
 2. http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2018/01/Behandlingen-sker-enligt-riktlinjer
  Replik på artikeln ovan. ”Per Aspenberg och medförfattare för i en debattartikel i Läkartidningen fram synpunkter rörande artrosbehandling. Vi håller med om en skiftande kvalitet på studier av träning vid artros i olika leder. Evidensen för behandling av artros i knä är bäst, för andra leder är den svagare, men konsensus saknas inte./…/Behandlingen i artrosskolan enligt BOA-konceptet/…/sker enligt Socialstyrelsens riktlinjer/…/Riktlinjerna följer internationella riktlinjer och praxis.”
  (2018-01-25)

https://www.registerforskning.se/sv_se/dags-att-anmala-sig-till-kvalitetsregister-for-forskning
”Den 23 maj genomförs den årliga konferensen Kvalitetsregister för forskning på Radisson Blu Arlandia. Ta del av inbjudan och anmäl dig innan den 16 maj.”
(2018-01-30)

http://www.registercentrum.se/sv/content/patientrapporterat-utfall-kan-f%C3%B6ruts%C3%A4ga-omoperationer
”Patienter som får en höftprotes inopererad får ett år efter operationen en enkät där de svarar på frågor om hälsotillståndet. En studie med 76 000 patienter i Svenska Höftprotesregistret visar att deras svar i viss mån kan förutsäga framtida omoperationer.”
(2018-01-31)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/01/31/lagforslag-kan-forsamra-villkoren-for-klinisk-forskning
”I år sjösätter regeringen flera nya lagförändringar som syftar till ökat integritetsskydd – till exempel dataskyddsförordningen som tar över personuppgiftslagen, etikprövningslagen och biobankslagen – men lagförslagen kan komma att försämra den kliniska forskningens villkor./…/ Sverige kan bli en världsledande forskningsnation./…/För att detta ska vara möjligt behöver regeringen se till att/…/samla Sveriges kvalitetsregister under en gemensam portal för att de ska bli mer användbara och tillgängliga.”
(2018-01-31)

http://www.unt.se/nyheter/uppsala/ojamlik-vard-vid-prostatacancer-4885603.aspx
”Män med högst inkomster har störst chans att diagnostiseras med prostatacancer i ett tidigt skede, slippa långa väntetider och få mer aktiv behandling. De har även bäst överlevnad när cancern spridit sig./…/Studien bygger på uppgifter om nära 75 000 patienter från Nationella prostatacancerregistret och är den mest detaljerade undersökningen hittills kring hur patienters sociala och ekonomiska ställning påverkar vården och prognosen.”
(2018-02-01)

Klicka här för att komma till föregående tvåveckorsperiods artikeltips.

Share