Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
30 april 2020

Artikeltips 17 april till 30 april

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna:

 

Frågor om covid-19 införs i flera kvalitetsregister

https://registercentrum.se/nyheter/fragor-om-covid-19-infoers-i-flera-kvalitetsregister
”Samordnat och genom en rekordsnabb process införs nu frågor om covid-19 i flera kvalitetsregister. Svaren är tänkta att vara till nytta i Sverige och internationellt redan under pågående pandemi. Detta är möjligt genom att man använder befintliga registers infrastruktur för datainsamlingen. Svenska Intensivvårdsregistret var tidigt ute med att samla in data om intensivvårdade patienter med covid-19. Rapporteringen från registret har fått stor betydelse för sjukvårdens möjligheter att hantera den rådande krisen. Även Infektionsregistret var tidigt ute.”
(2020-04-21)

Mer datortomografi kan ge mindre kranskärlsröntgen

Denna artikel är endast tillgänglig för Dagens Medicins betalande prenumeranter.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/04/22/mer-datortomografi-kan-ge-mindre-kranskarlsrontgen
”Användningen av olika varianter av bilddiagnostik väntas öka i utredningen av misstänkt kronisk kranskärlssjukdom. Från kvalitetsregistret Swedehearts sida förordar man ökat bruk av datortomografi, CT.”
(2020-04-22)

Hallå där…

Denna artikel är endast tillgänglig för Dagens Medicins betalande prenumeranter.
https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/04/22/halla-dar
…Tomas Jernberg, som efter åtta år nyligen slutade som ordförande i registret Swedeheart.
(2020-04-22)

Nationella Kvalitetsregister stödjer vården i samband med covid-19

http://www.kvalitetsregister.se/aktuellt/nyheter/nationellakvalitetsregisterstodjervardenisambandmedcovid19.3106.html
”Efter beslut i Ledningsfunktionen för Nationella Kvalitetsregister finns nu en rekommendation om att överväga att lägga till nya variabler kopplade till covid-19. Rekommendationen gäller i dagsläget de Nationella Kvalitetsregister som registrerar vård av patienter med hjärt-lungsjukdom, diabetes, brukare inom äldrevård, gravida och neonatalvård och som därmed i nuläget bedömts ha särskilt behov av att följa upp covid-19.”
(2020-04-24)

Redovisningen av Q2 för Nationella Kvalitetsregister flyttas fram

http://rcsyd.se/blog/nyheter/redovisningen-av-q2-for-nationella-kvalitetsregister-flyttas-fram
”Redovisningen av Q2 för Nationella Kvalitetsregister flyttas fram från den 14 juni till den 7 september och redovisas i samband med Q4. Detta med anledning av den rådande situationen inom hälso- och sjukvården på grund av Covid-19.”
(2020-04-27)

Sammanställd statistik om covid-19 hos SCB och Socialstyrelsen

https://www.registerforskning.se/sv/sammanstalld-statistik-om-covid-19-hos-statistiska-centralbyran-och-socialstyrelsen
”Som en del i sitt arbete med att stödja forskning och informationsspridning om coronapandemin har Statistiska centralbyrån (SCB) och Socialstyrelsen sammanställt statistik relaterad till coronaviruset och sjukdomen covid-19.”
(2020-04-28)

Färre dör av lokalt avancerad prostatacancer

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2020/april/farre-dor-av-lokalt-avancerad-prostatacancer
”Varje år diagnostiseras i Sverige ungefär 1 000 män med lokalt avancerad prostatacancer – en cancerform med dålig prognos. Strålbehandling tillsammans med hormonbehandling har dock visat sig förlänga livet. En ny studie baserad på data i Nationella prostatacancerregistret visar nu att ökad radikalbehandling av dessa män minskar dödligheten efter fem år med 25 procent.”
(2020-04-29)

Uppmaning att journalföra covidpatienters tobaksbruk

https://tobaksfakta.se/uppmaning-att-journalfora-covidpatienters-tobaksbruk
”Det är angeläget att patienters uppgift om tobaksbruk finns med i sjukvårdens journaler, kvalitetsregister och inte minst i intensivvårdsregistret. Arvid Öhlin, som till vardags arbetar som operationssköterska på IVA på Södersjukhuset och Huddinge sjukhus, blev frustrerad när han upptäckte att rutan tobaksbruk ofta var tom i journalen. Han tog därför fram ett kort för att dela ut till kollegor som påminnelse om att fylla i rutan.”
(2020-04-30)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share