Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
31 mars 2017

Artikeltips 16 mars till 31 mars

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen från de senaste två veckorna:

 

http://hakir.se/agenda-for-hakir-dagen-20-april-2017
Inbjudan till HAKIR-dagen den 20 april riktad till alla med intresse för HAKIR.
(2017-03-16)

http://qrcstockholm.se/news/involvera-mera
”Patientsamverkan blir allt mer en självklarhet i utvecklingen av hälso- och sjukvården./…/I skriften har vi samlat våra bästa tips och goda exempel på patientsamverkan.”
(2017-03-16)

http://lkg-registret.se/?p=401
”Den 5 till 8 mars hölls TOPS-möte i Manchester, där två logopeder från varje svenskt LKG-centrum deltog. TOPS (Timing of Primary Surgery for Cleft Palate) är en internationell forskningsstudie som är finansierad av NIH i USA.”
(2017-03-18)

  1. https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/03/18/studie-oppnar-for-ny-matmetod-av-karlfortrangning
    ”En ny metod för att mäta förträngningar i kranskärl innan en ballongvidgning gav färre biverkningar än en tidigare metod, FFR, enligt en nordisk studie i the New England Journal of Medicine./…/I studien ingick 2037 patienter som rekryterats via det nationella registret SCAAR, Svenska Coronar Angiografi- och Angioplastik Registret. Registret innehåller bland annat data över patienter som genomgått ballongvidgningar.”
    (2017-03-18)
  2. http://www.mynewsdesk.com/se/uso/pressreleases/effektivare-metod-att-hitta-foertraengda-kranskaerl-1863793
    Artikel gällande samma studie som ovan. I denna andra länk ingår bland annat några uttalanden av överläkare Ole Fröbert, professor och överläkare vid Hjärt-Lungkliniken på Universitetssjukhuset Örebro, som deltagit i studien.
    (2017-03-22)

http://www.registercentrumnorr.vll.se/nyheter/2017/03/21/avslutning-i-rikssviktsprojektet-shine2-16-mars
”Kvalitetsregistret RiksSvikt har tillsammans med Registercentrum Norr genomfört ett förbättringsarbete kring patienter med hjärtsvikt.”
(2017-03-21)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/03/21/fragetecken-kring-nar-cf-lakemedel-blir-tillgangligt
”Läkemedlet Orkambi anses vara en banbrytande behandling vid cystisk fibros. Men 16 månader efter att det godkänts inom EU är det fortfarande inte tillgängligt i Sverige och ingen kan riktigt säga varför./…/Enligt Lena Hjelte på Karolinska universitetssjukhuset ska Vertex långt ifrån ha gett upp om en lösning i Sverige: – Vi inom professionen jobbar tillsammans med berörda parter för att få stånd någon form av ordnat införande, där vi kan använda vårt nationella kvalitetsregister för cystisk fibros som bas för att följa effekter av behandlingen, säger hon.”
(2017-03-21)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/03/21/malnivan-ar-visst-en-relevant-variabel-att-folja
”Kommer man ihåg att alla patienter har rätt till förutsättningslös information är målnivån en relevant variabel att följa, skriver två debattörer i en replik på ett tidigare debattinlägg./…/Kvalitetsindikatorer används i förbättringssyfte och målnivåer är ett objektivt mått som kan följas. Indikatorerna redovisas i nationella kvalitetsregistret för bröstcancer och i valda delar fortlöpande till dem som rapporterar in registerdata./…/Att Fredrik Wärnberg i Dagens Medicin nr 8/17 protesterar mot indikatorn ’Andelen direkta bröstrekonstruktioner’ och anför att det saknas evidens är förvånande.”
(2017-03-21)

http://www.bpsd.se/2017/03/24/mars-2017
Vårnyhet med sammanställande statusuppdatering från BPSD.
(2017-03-23)

http://www.umu.se/ViewPage.action?siteNodeId=4540&languageId=3&contentId=280801
”Svår psoriasis drabbar främst män/…/Studien av könsskillnader för svår psoriasis är baserad på det svenska kvalitetsregistret för systembehandling av psoriasis, PsoReg.”
(2017-03-24)

http://rcsyd.se/blog/nyheter/instagramvecka-hos-rc-syd-karlskrona
”De senaste två åren har Landstinget Blekinge varje vecka gett en ny avdelning chansen att visa upp sig på det officiella Instagramkontot. Vecka 12 2017  kom turen till RC Syd Karlskrona.”
(2017-03-27)

http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2017/03/Vardens-behov-maste-styra-kunskapsutvecklingen
”Vi är många som upplevt behovet av bättre samarbete mellan den landstings- och regionstyrda sjukvården samt universitetens och högskolornas forskning, undervisning och utveckling (FoUU)./…/Mitt förslag är att det skapas ett nationellt kvalitetsregister för jämförelser av chefsrekrytering och chefsutveckling, dit sjukvårdens huvudmän åläggs att rapportera årligen. Min övertygelse är att öppna jämförelser kommer att lyfta fram betydelsen av gott ledar- och chefskap och bidra till att sjukvården utvecklas i positiv riktning.”
(2017-03-27)

http://www.konsdysforiregistret.se/snart-borjar-vi-registreringen
En kort, uppdaterande hälsning från Könsdysforiregistret som kommit framåt i utveckling av webbplats och registrering.
(2017-03-27)

http://www.cancercentrum.se/syd/om-oss/nyhetsarkiv/2017/mars/forbattrad-cancervard-med-hjalp-av-ackreditering
”Sixten Borg på RCC Syd har uppdraget att arbeta med ackreditering av ett cancercentrum i Skåne. Ackrediteringen är en process där en oberoende extern part utvärderar en vårdgivare, och intygar att vårdgivaren följer en kvalitetsstandard.”
(2017-03-28)

http://www.kvalitetsregister.se/forskning/forskningskonferens2017.2879.html
”Nationella Kvalitetsregisters forskningskonferens äger rum 23 maj på hotell Radisson Blu Arlandia.” Tidigare med i artikeltipsen som tidig ”save the date”. Nu har program och anmälan kommit ut. Sista anmälningsdag är den 18 april.
(2017-03-30)

http://rcso.se/emq-hemsida
”I december lanserades EMQs hemsida (Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insatser). Bygget har genomförts av RCSO, tillsammans med registret.”
(2017-03-30)

Klicka här för att komma till föregående tvåveckorsperiods artikeltips.

Share