Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
8 november 2018

Artikeltips 12 oktober till 8 november

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media. Efter ett litet uppehåll på fyra veckor är artikeltipsen nu åter.

Nedan följer tipsen gällande de senaste veckorna:

 

https://www.cancercentrum.se/vast/om-oss/nyheter/2018/oktober/2018-10-16–han-blir-ny-enhetschef-for-registerkonstruktion-och-it
”Behov och efterfrågan av att både ta fram nya och att utveckla befintliga kvalitetsregister för uppföljning av cancervården ökar. Enbart inom RCC Väst har antalet medarbetare på enheten mer än fyrdubblats de senaste fem åren. Innehållet i den tidigare chefstjänsten fördelas nu på två tjänster, en med nationellt utvecklingsansvar för INCA och en med regionalt chefsansvar för enheten.”
(2018-10-16)

http://rcsyd.se/skrs/blog/nyheter/anvandarmote-2018
”Så var det då dags igen, den 18 oktober 2018 samlades kontaktpersoner och chefer, 43 personer, på Freys Hotel i Stockholm. Det var dags för SKRS tredje användarmöte.”
(2018-10-22)

http://qrcstockholm.se/news/erfarenhetsutbyte-och-gemensamt-larande-pa-chefsdag
”Hur ökar vi patientsamverkan på vår klinik? Hur bäddar vi för effektiv förbättring i verksamheten? Och hur mäter vi och tolkar resultat? Det var några av de frågor som chefer från förlossningsklinikerna i Stockholms läns landsting diskuterade under en chefsdag i slutet av september.”
(2018-10-22)

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7072689
”Antalet fall av stroke har minskat kraftigt under de senaste åtta åren. Det visar nya siffror från kvalitetsregistret Riksstroke.”
(2018-10-23)

http://qrcstockholm.se/news/avslutning-for-praktikertjansts-skraddarsydda-utbildning
”Avslutning för Praktikertjänsts skräddarsydda utbildning /…/ Utbildningen har fyra fokusområden: coaching och förändringspsykologi, förbättringskunskap, mätningar och kvalitetsregister i förbättringsarbete, samt patientsamverkan i förbättringsarbete.”
(2018-10-23)

http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2018/10/Battre-status-2018-Livsstilsfaktorer-i-kirurgiska-kvalitetsregister
”Livsstilsfaktorer och interventioner vid ohälsosamma levnadsvanor har stor betydelse för resultatet vid operation. Hösten 2017 publicerade vi en artikel om livsstilsfaktorer i kirurgiska kvalitetsregister i Läkartidningen, med data insamlade från december 2015 till februari 2016. Vi konkluderade att det fanns ett stort utrymme för förbättring. Det var ett pussel att hitta informationen, och flera registerhållare uppmärksammade oss på att det saknades uppgifter. Nu finns en uppdatering av originalstudien”
(2018-10-23)

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/varden-tar-inte-skoldkortelsjuka-pa-allvar-24414
”Regeringens senaste satsning på patientcentrerad vård för kroniskt sjuka har misslyckats. /…/ För att komma till rätta med otillräcklig vård behövs mer forskning, nationella vårdriktlinjer, en fullt ut bemannad primärsjukvård, bättre och uppdaterade kunskapsstöd för primärvården, satsning på ett nationellt kunskapslyft inom sköldkörtelvården, specialistenheter för sköldkörtelsjuka som finns för till exempel diabetesvården, kvalitetsregister för uppföljning, samt en kraftig satsning från staten på patientnära forskning.”
(2018-10-23)

http://qrcstockholm.se/news/internationellt-samarbete-kring-patientrapporterade-utfallsmatt
”Hur kan Sverige och Kanada samarbeta kring support och forskning om patientrapporterade utfallsmått, PROM? Det var en av de viktigaste frågorna som diskuterades när några medarbetare från QRC nyligen besökte APERSU i Alberta i Kanada.”
(2018-10-24)

http://cpup.se/over-500-deltagare-vid-arets-cpup-dagar-i-malmo
”Över 500 deltagare vid årets CPUP-dagar i Malmö”
(2018-10-24)

https://www.registerforskning.se/dokumentation-fran-registerforskning-2018
”Nu finns talarnas presentationer och korta filmer från konferensen Registerforskning 2018 publicerade.”
(2018-10-24)

http://qrcstockholm.se/news/nudging-nyheter-i-graviditetsregistret-och-erfarenhetsutbyte
”Den 19 oktober träffades förlossningsklinikerna i Stockholms län för ett tredje lärseminarium. På programmet stod en föreläsning om nudging, en presentation av nyheter och trender i Graviditetsregistret, samt erfarenhetsutbyte genom att Karolinska Universitetssjukhuset berättade om sitt förbättringsarbete.”
(2018-10-25)

http://rcsyd.se/blog/nyheter/patientforetradardag-och-rco-syds-registerdag-en-aterblick
”I början av oktober arrangerade RCO Syd två konferensdagar i Skåne. Den första dagen hölls en workshop för patientföreträdare i Lund som följdes upp med RCO Syds årliga registerdag dagen därpå i Malmö. Resultatet av workshopen presenterades som en egen punkt på RCO Syd-dagen och därmed knöt man samman de två dagarna.”
(2018-10-26)

http://www.mynewsdesk.com/se/region_skane/pressreleases/kalla-dagar-oekar-risken-foer-hjaertinfarkt-2782127
”En ny nationell studie visar att risken för hjärtinfarkt ökar vid dagar med kallare temperatur, lägre lufttryck, höga vindhastigheter eller färre antal soltimmar. /…/ Det slog oss att vi har en unik möjlighet att undersöka detta i Sverige eftersom vi har ett kvalitetsregister, SWEDEHEART, som innehåller data om samtliga hjärtinfarkter i Sverige sedan 1998 /…/ säger David Erlinge.”
(2018-10-26)

https://registercentrum.se/nyheter/psykologisk-behandling-via-internet-vaexer-snabbt-siber-kvalitetssaekrar-den
”Fler och fler landsting inför internetförmedlad psykologisk behandling. SibeR, ett kvalitetsregister som utvärderar sådan behandling, får då en allt viktigare roll. Samtidigt utvecklas registret på flera sätt. Behandlingar för unga patienter och för fler diagnoser kan nu registreras.”
(2018-10-30)

http://www.tandlakartidningen.se/arkivet/nyhet/bus-eller-godis-karies-fortsatter-oka-hos-barn
”Karies fortsätter att öka hos yngre barn, visar Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (Skapa) i sin senaste årsrapport.”
(2018-10-31)

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2018/oktober/ny-matning-sa-tycker-patienterna-om-svf
”Ett urval av de patienter som utreds enligt SVF ombes en tid efter utredningen besvara en så kallad PREM-enkät om vad de tyckte om sin kontakt med vården.”
(2018-10-31)

http://lakartidningen.se/Lakarkarriar/Artiklar/Nytt-om-namn/2018/10/Pris-till-forskning-om-livet-efter-stroke
”Pris till avslöjaren av bristande uppföljning i svensk strokevård /…/ Teresa Ullbergs avhandling baserades på 35 000 patienter med stroke som registrerats i det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke.”
(2018-10-31)

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2018/november/insatser-for-kvalitetssakring-av-svf-uppfoljningen
”Som ett led i kvalitetssäkringen av SVF-uppföljningen har RCC gjort en jämförelse mellan väntetidsuppgifterna i den nationella väntetidsdatabasen vid SKL och tillämpbara väntetidsuppgifter i de nationella kvalitetsregistren.”
(2018-11-01)

http://www.kvalitetsregister.se/aktuellt/nyheter/ansokningsprocesseninfor2019.3119.html
”Expertgruppens arbete med årets ansökningar är nu avslutat och förslag till fördelning av medel överlämnat till Samverkansgruppen.”
(2018-11-01)

https://www.cancercentrum.se/syd/om-oss/nyhetsarkiv/2018/november/ny-ordforande-tror-pa-utveckling-av-cancervarden-med-ett-patient-och-narstaendeperspektiv
”RCC Syds nya patient- och närståenderåd håller just nu på att formas. Ny ordförande, Didrik von Porat, är utsedd.”
(2018-11-05)

http://www.tandlakartidningen.se/arkivet/nyhet/fn-intresserad-av-en-miljard-tandkottsfickor
”Hans Östholm, tidigare registerhållare och ansvarig för Skapa, bjöds in av Förenta nationerna (FN) i slutet av september för att berätta om Skapa, med anledning av FN:s och världshälsoorganisationen WHO:s storsatsning ’Artificial Intellegence for Health’.”
(2018-11-06)

https://www.registerforskning.se/nationell-biobankskonferens-i-goteborg-2019
”Nationell biobankskonferens i Göteborg 2019 /…/ Ämnen som tas upp är den nya nationella forskningsinfrastrukturen Biobank Sverige, digitalisering och de senaste innovationerna inom biobankning samt om lagar och regler som påverkar området.”
(2018-11-06)

http://www.kvalitetsregister.se/tjanster/omnationellakvalitetsregister/framtidenskvalitetsregister/utredningavstatsbidrag.3254.html
”Under våren 2018 fick Socialstyrelsen i uppdrag att se över kriterier för ett eventuellt inrättande av statsbidrag till regionala kvalitetsregistercentrum. /…/ Den 1 november kom slutrapporten från Socialstyrelsen.”
(2018-11-06)

http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2018/11/Forskningsdatabas–vetenskaplig-process-eller-virtuell-lagerlokal
”Det såg ut som om den europeiska dataskyddsförordningen, GDPR, skulle förhindra epidemiologisk registerforskning. /…/ Nu gick det inte som forskarna befarade. Förutsatt att individen samtyckt ’till ett eller flera specifika ändamål’, att grundläggande rättigheter och intressen skyddas av lag och att principen om uppgiftsminimering iakttas tillåter GDPR databehandling av personuppgifter i forskningssyfte.”
(2018-11-07)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/11/07/samordnat-sprakbruk-i-kvalitetsregister
”Instillation av läkemedel i blåsan snarare än intravesikal behandling. Tanken är att vårdpersonalen kommer att få vänja sig vid fler språkliga förändringar när kvalitetsregistren inom cancerområdet så småningom ska övergå till att använda termer enligt det internationella systemet Snomed CT.”
(2018-11-07)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/11/07/blandat-resultat-for-nationella-riktlinjer
”När Socialstyrelsen för första gången gav ut nationella riktlinjer för prostatacancer 2007 verkar genomslaget ha blivit varierat i sjukvården, enligt en ny svensk studie som utgår från Nationella prostatacancerregistret, NPCR”
(2018-11-07)

http://qrcstockholm.se/news/fullsatt-nar-siq-gastforelaste-hos-qrc
”Den 31 oktober anordnade QRC Coachingakademi höstens första nätverksträff för förbättringsarbete, där gästföreläsaren Anne-Charlotte Holmgren från Svenskt institut för kvalitet, SIQ, presenterade hur man kan bygga kvalitetskultur inom sin verksamhet. Presentationen väckte många frågor och bra diskussioner.”
(2018-11-08)

http://gantrack3.com/t/v/4_MDQyODg5MTI5ODE=
Senaste nyhetsbrevet från RCC Syd.
(2018-11-08)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@ltblekinge.se.

Share