Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
25 april 2019

Artikeltips 12 april till 25 april

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste veckorna:

 

https://www.netdoktor.se/hjart-karlsjukdom/artiklar/ytterst-fa-patienter-deltar-i-fysisk-hjartrehabilitering
”Fysisk aktivitet som rehabilitering efter kranskärlssjukdom är viktigt, det slår både vetenskapliga studier och de nationella riktlinjer för hjärtsjukvård fast. Trots det är det ytterst få patienter som deltar i fysisk hjärtrehabilitering. /…/ I Sverige deltog endast 19 procent av kranskärlspatienterna i träningsbaserad rehabilitering på sjukhus, visar kvalitetsregistret Swedehearts årsrapport 2018.”
(2019-04-12)

https://hakir.se/multiprofessionellt-forbattringsprojekt-i-hakir-2019
”HAKIR har bjudit in anslutna kliniker till att göra ett multiprofessionellt förbättringsarbete, för att ta vara på data som vi har i registret och som kan förbättra för personal och patienter.”
(2019-04-14)

http://mmcup.se/?p=1560
”Under fliken ’Årsmöte 2018’ ligger dels videofilmer som spelades in av några av de föreläsningar som hölls i samband med årsmötet, dels några powerpoint-presentationer från några föreläsningar.”
(2019-04-15)

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2019/april/ny-rutin-vid-bestallning-av-statistik
”Förfrågningar om underlag ur kvalitetsregister på cancerområdet hanteras sedan 1 april av statistiker vid det Regionala cancercentrum, som har nationellt ansvar för respektive register. Tanken med det förändrade arbetssättet är att uppnå bättre effektivitet, högre kvalitet och större enhetlighet så att material tas fram på samma sätt för hela landet.”
(2019-04-17)

https://qrcstockholm.se/news/coachning-via-telefon-for-primarvarden
”Under 2019 har QRC Stockholm i uppdrag att stödja husläkarmottagningarna i Region Stockholm i deras förbättrings- och kvalitetsarbeten. Som en del av det erbjuder QRC tider för telefoncoachning.”
(2019-04-17)

https://www.orebronyheter.com/singlar-och-lagutbildade-loper-storre-risk-att-do-efter-bypassoperation
”Det finns en tydlig koppling mellan sociala faktorer och risken att avlida efter bypassoperation – det visar en ny forskningsstudie med stöd av Hjärt-Lungfonden. En nyopererad 60-åring som bor med en partner och har hög inkomst och utbildning lever i medianfallet fem år längre än motsvarande person med flera sociala riskfaktorer. /…/ Data hämtades från hjärtkirurgiregistret, som är en del av kvalitetsregistret Swedeheart, samt från Dödsorsaksregistret, Patientregistret och databasen LISA.”
(2019-04-17)

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2019/april/svf-patienternas-enkatsvar-en-varmlandsk-guldgruva
”I dag publicerar vi den sjunde och sista delen i artikelserien om SVF-uppföljning. Vi möter Camilla Staaf, utvecklingsledare och cancersamordnare i Region Värmland, som förklarar på vilket sätt PREM-enkäterna utgör en guldgruva i arbetet med standardiserade vårdförlopp.”
(2019-04-18)

http://cpup.se/planering-for-kognitionsbedoming-av-vuxna-i-cpup
”Den 12 april träffades en expertgrupp av nordiska psykologer och arbetsterapeuter i Lund för att diskutera kognition hos vuxna med CP. Tanken är att ta fram ett förslag för att inkludera kognitionsbedömning av vuxna i CPUP.”
(2019-04-22)

https://hakir.se/har-finns-en-uppsats-att-lasa-som-helt-ar-baserad-pa-hakirs-registerdata
”Nu finns en uppsats att läsa som helt är baserad på HAKIRs registerdata /…/ Sex- and age-related differences in patient-reported outcomes 3 and 12 months after digital nerve repair.”
(2019-04-23)

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=7202155
”Hundratusentals kronor försvann från Svenskt palliativregister, som jobbar för att förbättra vård i livets slutskede. Men frågan varför det kunde bli så är fortfarande obesvarad.”
(2019-04-25)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2019/04/25/de-ar-nominerade-till-arets-guldskalpell
”Här är alla bidrag som nominerats till Guldskalpellen, som delas ut till årets förnyare inom sjukvården. /…/ 11. Bättre såromhändertagande på Södersjukhuset /…/ Efter att brister i omhändertagandet av patienter med sår noterades gav sjukhusledningen på Södersjukhuset klartecken för ett projekt under namnet Sårcentrum – Sös. /…/ Framöver ska ett kvalitetsregister upprättas för att mäta utfall av behandling i aspekter som medicinskt resultat, men också vad det inneburit för patientens livskvalitet.”
(2019-04-25)

Klicka här för att komma till föregående periods artikeltips.

Vill du få artikeltipsen direkt i din mailkorg? Hör av dig till richard.bjorkman@regionblekinge.se.

Share