Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
15 juni 2017

Artikeltips 1 juni till 15 juni

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste två veckorna:

 

http://www.swedeamp.com/film17.htm
Amputations- och protesregistret Swedeamp presenterade nyligen en ny informationsfilm. I filmen berättar Bengt Söderberg, registerhållare och legitimerad ortopedingenjör vid Skånes universitetssjukhus, bland annat om fördelarna med ett kvalitetsregister. Han framhåller exempelvis att kunskap och erfarenhet som tidigare kunde gå förlorad i samband med att vårdpersonal gick i pension istället kan sparas i och med ett kvalitetsregister.
(2017-06-01)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/06/01/samverkan-mellan-vardcentraler-och-rehab-behover-forbattras
”Även om vården hanterar patienterna mer effektivt finns ännu mycket som kan förbättras för att personer med artros ska få en god vård, skriver tre debattörer med anledning av Artrosdagen./…/Att i större utsträckning registrera i BOA-registret och använda utdata för att påvisa resultatet av grundbehandling driver det lokala förbättringsarbetet. Samtidigt leder det till kontinuerligt bättre utfall för personer med artros eftersom ingen vill vara ’sämst i klassen’ i Öppna jämförelser.”
(2017-06-01)

http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2017/06/Landstingen–inte-SKL–har-ansvar-for-kunskapsstyrningen
”Regeringens utredare Sofia Wallström vill att de enskilda landstingen och inte Sveriges Kommuner och landsting, SKL, ska vara statens samarbetspart i det framtida arbetet för en bättre kunskapsstyrning av vården.”
(2017-06-01)

http://rcso.se/harliga-skratt-och-kreativa-diskussioner-pa-inspirationsdagen
”Inspirerande dag om lärande nätverk. Efter månader av förberedelse tog vi emot våra anmälda gäster på Kulturhuset Spira i Jönköping. I konferenssalen var borden uppställda med vita dukar, symboler och pennor i olika färger. Senare under dagen användes dukarna som anteckningspapper för att skriva ner tankar och reflektioner.”
(2017-06-02)

http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2017/06/Landstingen-allt-battre-pa-att-folja-nationella-riktlinjer-vid-artros
”Sjukvården tycks ha blivit bättre på att ta hand om patienter med artros – men skillnaderna i landet är fortfarande stora. Det visar färsk statistik från det nationella kvalitetsregistret BOA, Bättre omhändertagande av patienter med artros.”
(2017-06-07)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/06/08/allt-fler-betalar-sin-egen-fetmakirurgi
”Fetmaoperationerna blir färre men antalet ingrepp som patienter betalar själva ökar./…/Enligt en ny rapport från fetmakirurgiregistret Soreg ökade andelen patienter som valde att betala sina operationer själva från 13 procent 2015 till 18 procent 2016.”
(2017-06-08)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/06/09/vi-behover-inte-en-ny-satsning-pa-kvalitetsregister
”Det inte är en ny ’kvalitets¬register¬satsning’ som behövs, utan ett kraftfullt arbete i riktning mot en mer samlad nationell informationsinfrastruktur, skriver Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i en debattartikel.”
(2017-06-09)

http://www.life-time.se/forskning/forslag-om-kvalitetsregister-oroar
”De nationella kvalitetsregistren ska integreras bättre som en del av kunskapsstyrningen i vården, enligt ett aktuellt förslag. Avsaknaden av konkretisering av förslagen att stärka forskning och samverkan med Life Science-sektorn är oroande, anser LIF – de forskande läkemedelsföretagen.”
(2017-06-13)

http://rcso.se/rapport-fran-prom-natverkets-mote-7-juni
”Nätverket ska gemensamt anordna årets PROM-seminarium som kommer ligga i anslutning till den nationella kvalitetsregisterkonferensen som hålls den 9 november.”
(2017-06-13)

http://newsletter.paloma.se/webversion/default.aspx?cid=8897&mid=424713&emailkey=2ab3cc7d-3e44-457e-bfd2-bca511bd1b2f
Nyhetsbrev från QRC.
(2017-06-13)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/06/15/tnf-hammare-olika-effektiva-vid-ra
”Patienter med reumatoid artrit som påbörjar behandling med TNF-hämmaren infliximab är mindre benägna att stå kvar på behandling efter ett år jämfört med etanercept/…/Svensk reumatologis kvalitetsregister användes i studien och effektiviteten definierades bland annat utifrån patientenkät samt antal svullna och ömma leder.”
(2017-06-15)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/06/15/ny-modell-for-nationell-hogspecialiserad-vard
”Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en modell för hur de första stegen mot en ny nationell, högspecialiserad vård kan tas./…/Förslaget till arbetsprocess bygger på samverkan mellan stat och landsting, med huvudmännens nationella struktur för kunskapsstyrning som utgångspunkt./…/Representanter bör även finnas för patienter och närstående samt från kvalitetsregister och vårdprogram.”
(2017-06-15)

Klicka här för att komma till föregående tvåveckorsperiods artikeltips.

Share