Rapportverktyg

De flesta register har idag särskilda program kopplade till registret där urval och kombinationer av registerdata kan presenteras, så kallade dynamiska utdatarapporter. I sådana rapportverktyg kan användaren göra egna urval av individer och variabler för att få svar på sina frågor om hur just dessa patienter kan karakteriseras, har behandlats och vilka resultat som uppnåtts.

RC Syd erbjuder olika rapportsystem med ett stort antal varianter på rapporter med olika urvalssystem och olika sätt att hantera rapporterna och leveranserna av dessa. En typ av snabbrapport är den som utgörs av en dashboard/översiktsvy där särskilt viktiga data presenteras kortfattat på en eller få sidor/dataskärmar och med kontinuerlig uppdatering.

Dashboard från SKRS (register för synrehabilitering).
Exempel på dashboard från SKRS (Svenskt kvalitetsregister för rehabilitering vid synnedsättning).

 

Computo

Registerplattformen 3C har en rapportdel kallad Computo. Rapporterna där utvecklas i samråd med registren och dessa rapporter har användarna sedan tillgång till via sin behörighet i 3C. Rapporterna kan designas på olika sätt såsom Excel-fil, diagram med mera.

Exempel på datakvalitetsrapport i Computo.
Exempel på datakvalitetsrapport i Computo.

 

Centurion

Registerplattformen 3C har en utdatatjänst kallad Centurion. Rapporterna där utvecklas i samråd med registren och dessa rapporter har användarna sedan tillgång till via sin behörighet i 3C. Rapporterna kan designas på olika sätt såsom Excel-fil, diagram med mera. Rapporterna kan också länkas in på hemsidor.

Två RC Syd-anslutna register som har dynamiska utdatarapporter på sina hemsidor är Nationella Kataraktregistret och LKG (läpp- käk- och/eller gomspalt)-registret.

Klicka här för att komma till dynamiska utdatarapporter hos Nationella Kataraktregistret.

Klicka här för att komma till dynamiska utdatarapporter hos LKG-registret.

Bild på graf från registerplattformen 3C:s utdataverktyg Centurion.
Exempel på rapport från Centurion som finns länkad in på Nationella Kataraktregistrets hemsida.

iReport

I registerplattformen Pharos ingår också en rapportdel, iReport, som levererar flera olika rapportvarianter – rådata, översiktsvy, schemalagda rapporter till registeranvändare samt rapportpresentationer med tabeller och diagram via registrens hemsidor.
iReport kan även kombineras med fristående rapportprogram, till exempel QlikView, där användarna kan göra ett stort antal egna urval och analyser av data.

QlikView-exempel från SweTrau.
Exempel på QlikView-presentation hos Svenska Traumaregistret (SweTrau).
Share
Publicerad: 13 juni 2016
Senast uppdaterad: 29 november 2022