Rapportverktyg

De flesta register har idag särskilda program kopplade till registret där urval och kombinationer av registerdata kan presenteras, så kallade dynamiska utdatarapporter. I sådana rapportverktyg kan användaren göra egna urval av individer och variabler för att få svar på sina frågor om hur just dessa patienter kan karakteriseras, har behandlats och vilka resultat som uppnåtts.

RC Syd erbjuder olika rapportsystem med ett stort antal varianter på rapporter med olika urvalssystem och olika sätt att hantera rapporterna och leveranserna av dessa. En typ av snabbrapport är den som utgörs av en dashboard/översiktsvy där särskilt viktiga data presenteras kortfattat på en eller få sidor/dataskärmar och med kontinuerlig uppdatering.

Dashboard från SKRS (register för synrehabilitering).
Exempel på dashboard från SKRS (Svenskt kvalitetsregister för rehabilitering vid synnedsättning).

 

Computo
Registerplattformen 3C har en rapportdel kallad Computo. Rapporterna där utvecklas i samråd med registren och dessa rapporter har användarna sedan tillgång till via ett särskilt användarkonto i 3C. Rapporterna kan designas på olika sätt såsom Excel-fil, diagram med mera.

Exempel på datakvalitetsrapport i Computo.
Exempel på datakvalitetsrapport i Computo.

 

iReport
I registerplattformen Pharos ingår också en rapportdel, iReport, som levererar flera olika rapportvarianter – rådata, översiktsvy, schemalagda rapporter till registeranvändare samt rapportpresentationer med tabeller och diagram via registrens hemsidor.
iReport kan även kombineras med fristående rapportprogram, till exempel QlikView, där användarna kan göra ett stort antal egna urval och analyser av data.

QlikView-exempel från SweTrau.
Traumaregistret SweTrau använder Qlikview för urval och presentation av registerdata.
Share
Publicerad: 13 juni 2016
Senast uppdaterad: 7 februari 2022