Logotyp för Könsdysforiregistret.

Könsdysforiregistret

Bakgrund

Könsdysfori innebär att man har ett lidande över att kroppen inte stämmer med den upplevda könsidentiteten.

Det är idag psykiatrins ansvar att utreda könsdysfori och detta sker huvudsakligen via sex centrum dit patienterna ska remitteras. När diagnosen är fastställd inleds behandling i syfte att göra kroppen mer överensstämmande med den upplevda könsidentiteten och korrigera kroppen så långt det är möjligt.

Behandling

Behandlingen sköts av endokrinologer (endokrinologi är den medicinska disciplin som intresserar sig för kroppens tillverkning, insöndrande och påverkan av hormoner i kroppen), logopeder (specialister på sväljsvårigheter, språk, tal och röstbesvär), öron- näsa- och halsläkare, diatermister (hudläkare) och plastikkirurger. Till detta kommer psykologiskt stöd under processen.

Efter cirka två års utredning och behandling kan patienten söka tillstånd för operation av könsorgan och juridisk fastställelse av nytt kön. Den hormonella behandlingen fortsätter livslångt.

Både svenska och utländska studier har visat att behandlingen reducerar könsdysforin och ökar livskvaliteten markant. En svensk studie visar dock på en överdödlighet i självmord, kardiovaskulär sjuklighet (hjärt- och kärlsjukdomar) och rökrelaterad cancer samt en ökad psykiatrisk sjuklighet efter en könskorrigering, vilket indikerar att vården behöver förbättras.

Share