Könsdysforiregistret

Könsdysfori innebär att man har ett lidande över att kroppen inte stämmer med den upplevda könsidentiteten.

Det är idag psykiatrins ansvar att utreda könsdysfori och detta sker huvudsakligen via sex centrum dit patienterna ska remitteras. När diagnosen är fastställd inleds behandling i syfte att göra kroppen mer kongruent med den upplevda könsidentiteten och korrigera kroppen så långt det är möjligt.

Behandlingen sköts av endokrinologer, logopeder, öron- näsa- och halsläkare, hudläkare (diatermister) och plastikkirurger. Till detta kommer psykologiskt stöd under processen. Efter cirka två års utredning och behandling söker personen tillstånd för operation av könsorganen och juridisk fastställelse av nytt kön. Den hormonella behandlingen fortsätter livslångt.

Både svenska och utländska studier har visat att behandlingen reducerar könsdysforin och ökar livskvaliteten markant. En svensk studie visar dock på en överdödlighet i självmord, kardiovaskulär sjuklighet och rökrelaterad cancer samt en ökad psykiatrisk sjuklighet efter en könskorrigering, vilket indikerar att vården behöver förbättras.

Share