Logotyp för BPSD-registret.

BPSD – Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens

Syftet med BPSD-registret är att minska förekomst och allvarlighetsgrad av beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom (BPSD) och därmed öka livskvaliteten för personer med demenssjukdom.

För att kunna registrera i kvalitetsregistret säkerställs att administratörerna (personalen närmast personen med demenssjukdom) har kompetens kring demenssjukdomar och dess bemötande och behandling. Registret stimulerar till arbetet i multiprofessionella team där även anhöriga utgör en viktig resurs. Teamarbete liksom bemötande vid BPSD är prioriteringsnivå 1 enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer, 2017 och är här även omnämnt som en preliminär indikator.

Utdata är användarvänlig på många olika nivåer; data kan ses för individ, enhet, kommun, län och rike för att kunna användas i ett ständigt förbättringsarbete.

Sammantaget leder registret till ökad och tydligare personcentrerad vård, minskad arbetsbelastning för personalen samt minskade vård- och omsorgskostnader.

Share