Logotyp för BPSD-registret.

BPSD – Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens

Beteendemässiga och psykiska symptom vid demens (BPSD) förekommer någon gång under sjukdomsförloppet hos 90 % av de som får en demenssjukdom. Detta kan yttra sig som till exempel oro, aggressivitet, vanföreställningar och sömnstörningar och orsakar stort lidande för den enskilde individen, närstående och vårdpersonal.

Det nationella kvalitetsregistret för BPSD startade år 2010 och används framför allt av kommunala enheter. Hösten 2018 fanns det någon ansluten enhet i landets samtliga kommuner.

Syftet med registret är att minska förekomst och allvarlighetsgrad av BPSD med hjälp av tvärprofessionella åtgärder och på så sätt även minska användningen av olämpliga läkemedel, allt enligt de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom.

Share