Anslutna register

Nationella kvalitetsregister

Övriga register

 • Ambulansregistret
 • Bunkeflo 25
 • Fistelregistret
 • FUNCA – ett arbetsverktyg för personal inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)
 • LSR – Lund Stroke Register
 • Njurtransplantationsregistret
 • Neonatalt operationsregister
 • NQRDI – Nationellt kvalitetsregister för dentala implantat
 • PROFS – Predictors, Risk factors and Outcomes Following Major Surgery
 • Register för brachyterapi vid uvealt melanom
 • Sklerodermiregistret
 • SweAAA – Svenskt register för Abdominellt Aorta Aneurysm
 • Sällsynta diagnoser