Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
13 juli 2017

Artikeltips 30 juni till 13 juli

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste två veckorna.

 

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/07/04/efter-ett-startskott-kan-vi-driva-standardiseringen
”Det är en stor utmaning som Fredrik Lennartsson och Hanna Fagerlund vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys beskriver i Dagens Medicin nr 23/17 när de vill skapa en infrastruktur byggd på automatiserade dataöverföringar och som är en reguljär del av hälso- och sjukvården./…/Det handlar inte bara om bristen på interoperabilitet mellan olika system, bland annat journalsystem, utan också om svårigheterna att dra nytta av kvalitetsregistrens fulla potential inom hälsoekonomi och kliniskt och forskningsrelaterat arbete./…/Utvecklingen som debattörerna vill se kommer att ta tid. Frågan är vad som händer med kvalitetsregistren, både på kort och lång sikt.”
(2017-07-04)

http://www.life-time.se/vardkvalitet/samverkan-centralt-for-framtidens-sjukvard
”För att klara framtida utmaningar krävs närmare samverkan mellan akademin, sjukvården och företagen. Men hur skapas bättre förutsättningar för samverkan?/…/– Vi har intervjuat verkställande direktörer i Sverige för 80 globala läkemedelsföretag. De lyfter fram flera av Sveriges styrkor, som exempelvis samverkansklimatet, våra kvalitetsregister och att vi har ett icke-korrupt system. Men, på minuskontot hamnar den skepsis som finns i Sverige när det gäller samarbete och samverkan med industrin.”
(2017-07-04)

http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2017/07/Tid-for-forskning-en-bristvara
”Vad bromsar den kliniska forskningen? Stressad personal, stela system och brist på incitament var några av svaren på ett seminarium i Almedalen/…/– Vi tänker att man skulle kunna ställa en obligatorisk fråga till alla patienter om man är villig att medverka i klinisk forskning. Svaret skulle kunna registreras till exempel i kvalitetsregister och dyker det då upp ett projekt kan man söka på detta./…/– Det viktigaste är att bygga ihop alla informationssystem – kvalitetsregister, forskningsregister, Socialstyrelsens och SCB:s register – med patientjournalerna så att varje patientbesök blir uppföljningsbart och beforskningsbart.”
(2017-07-04)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/07/05/nationella-kvalitetsregister-ar-har-for-att-stanna
”’Nationella kvalitetsregister är en succé som kan leverera kvalitet till låg kostnad’, skriver överläkarna Gunnar Enlund och Sophie Lindgren./…/Det behövs en kontinuerlig och stabil finansiering – inte en ny satsning. Internationella studier visar att ekonomiskt stöd återbetalas mångfalt där välfungerande kvalitetsregister utvecklas.”
(2017-07-05)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/07/06/digital-teknik-kan-losa-vardutmaningar
”’För att lösa vårdens utmaningar krävs ett kraftfullt stöd för innovativa digitala lösningar’, skriver Getinges styrelseordförande Carl Bennet, läkaren Stefan Larsson, Stockholm Handelskammares vd Maria Rankka och doktoranden Sara Riggare./…/Det råder ingen tvekan om att digital teknik kan lösa flera av vårdens utmaningar och öka patienternas engagemang. Vården kan samverka bättre och personalen kan få hjälp med att ta välinformerade beslut baserat på data från stora patientgrupper./…/Vi har ledande kvalitetsregister och andra datakällor för att bidra till att öka vårdens träffsäkerhet, och lång tradition av systematiskt förbättringsarbete av folkhälsa och sjukvård.”
(2017-07-06)

http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2017/07/Uppfoljning-efter-polypektomi-riktlinjer-tro-och-evidens
”Vi har med stort intresse läst två artiklar av Henrik Thorlacius och medförfattare i Läkartidningen om de nya svenska riktlinjerna för endoskopisk kontroll efter kolorektal polypektomi och kvaliteten på koloskopi i Sverige./…/Sjukhus i Uppsala–Örebroregionen har de senaste åren deltagit i det norska kvalitetsregistret för endoskopi, Gastronet. Där påvisas stora skillnader i kvalitet såväl mellan olika sjukhus som mellan enskilda läkare både i Norge och Sverige. Precis som artikelförfattarna anser vi att Skandinavien behöver ett system för kvalitetsbedöming av koloskopi.”
(2017-07-06)

http://www.unt.se/nyheter/uppsala/farre-hjartinfarkter-i-juli-4697996.aspx
”Hjärtinfarkterna sjunker under sommarsemestern i juli. Däremot inträffar fler hjärtinfarkter än vanligt på måndagar och under jul- och nyårshelgerna./…/Det visar forskare vid Uppsala universitet och Umeå universitet i en studie som publiceras i tidskriften American Heart Journal./…/Forskarna har detaljgranskat uppgifter från bland annat det nationella kvalitetsregistret för hjärtintensivvård, Swedeheart, om nära 157 000 hjärtinfarkter som inträffade under åren 2006 till 2013.”
(2017-07-06)

http://www.konsdysforiregistret.se/konsdysforiregistret-har-borjat-samla-in-data
”Könsdysforiregistret har börjat samla in data.”
(2017-07-06)

http://rikshoft.se/wp-content/uploads/2013/07/Sommarrapport-fra%CC%8An-Riksho%CC%88ft_2017.pdf
”Här kommer sommarrapport från Rikshöft/…/Vi är glada att kunna meddela att direktöverföring till Rikshöft inte är en utopi!”
(2017-07-06)

http://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2017/juli/rcc-modellen-ett-foredome
”Cancerstrategin och RCC lyftes fram som ett föredöme under Cancerdagen i Almedalen. En så gott som fullsatt aula fick höra positiva politiker och andra paneldeltagare lovorda RCCs arbete. Nivåstrukturering, nationella kunskapsstöd och standardiserade vårdförlopp nämndes som goda exempel.”
(2017-07-06)

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6735859
”Sedan 2011 har antalet fetmaingrepp sjunkit stadigt, och det har flera orsaker enligt överläkare Johan Ottosson som är ansvarig för kvalitetsregistret för överviktskirurgi.”
(2017-07-11)

Klicka här för att komma till föregående tvåveckorsperiods artikeltips.

Artikeltipsen tar nu ett litet sommaruppehåll och återkommer igen i mitten av augusti.

Share