Registercentrum

Kvalitetsregister i Sverige bör vara anslutna till ett registercentrum. Ett registercentrum stöder befintliga, anslutna register och de som vill starta nya register. I uppdragen ligger att skapa synergieffekter i samarbetet mellan register, till exempel vid teknisk drift, analysarbete, stöd till kliniskt förbättringsarbete med hjälp av registerdata samt medverka till att registerdata blir användbara för olika användare.

Mer information om Registercentrum Syd finner du under fliken Om RC Syd.

Share
Publicerad: 30 mars 2015
Senast uppdaterad: 21 mars 2019