Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
16 juni 2022

Region Skåne blir huvudman för Registercentrum Syd

 

Texten nedan är hämtad från Södra sjukvårdsregionens nyhetsbrev.

”I varje sjukvårdsregion finns ett registercentrum (RC) med uppdrag att stödja nationella kvalitetsregister med IT-infrastruktur, statistiska analyser, juridiska frågor samt tillgängliggörande av data. Registercentrum Syd (RC Syd) består av två kontor, ett i Karlskrona (organisatoriskt inom Region Blekinge) och ett i Lund (organisatoriskt inom Region Skåne). Södra regionvårdsnämnden har beslutat att Region Skåne blir huvudman för RC Syd.
Beslutet finns på webben, föredragningslista ärende 5.”

Klicka här för att komma till beslutet.

Share