Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
30 juni 2017

Artikeltips 15 juni till 30 juni

 

Varannan vecka presenteras tips på artiklar kopplade till RC Syds register, kansliet, andra registercentrum samt nationell media.

Nedan följer artikeltipsen gällande de senaste två veckorna:

 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/06/miljonstod-for-okad-kunskap-om-varden-och-omsorgen-av-personer-med-demenssjukdom
”Svenska Demensregistret (SveDem) och BPSD-registret får 1,5 miljoner kronor vardera för projekt kopplade till personer med demenssjukdom.”
(2017-06-15)

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/ny-mobilapp-ska-hjalpa-tarmsjuka
”Ny mobilapp ska hjälpa tarmsjuka att få rätt vård. Västra Götaland blir den första regionen i landet att börja använda den nya tekniken./…/– Vi inom sjukvården kan följa patienten mycket lättare i och med att registrering av både avföringsprov och symptom kommer direkt in i vårt kvalitetsregister, som gör att vi kan snabbt kan åtgärda eventuell inflammation, säger Hans Strid, överläkare vid medicinkliniken på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås.”
(2017-06-15)

http://www.lakemedelsvarlden.se/anledning-att-vara-extra-noggrann-med-dessa-lakemedel
”Ökningen av adhd-läkemedel kan tyda på att det har skett en indikationsglidning. Nu vill myndigheterna diskutera utvecklingen med professionen./…/Varför det aktuella registret, Busa-registret (Nationellt kvalitetsregister för uppföljning av adhd-behandling), inte används i större utsträckning har inte Bror Jonzon något säkert svar på. En anledning tror han kan vara att många tycker att det är för besvärligt att rapportera in data.”
(2017-06-16)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/06/16/nya-terapier-verkar-inte-bita-pa-dodligheten-vid-ra
”Trots intensivare behandlingar verkar risken att dö i förtid finnas kvar bland patienter med reumatoid artrit/…/Underlaget kommer från Svensk Reumatologis Kvalitetsregister, SRQ.”
(2017-06-16)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/06/16/ra-patienters-responsniva-under-lupp
”Nu har forskare försökt ta reda på vilken responsnivå som krävs vid tre månader för att patienter med reumatoid artrit ska kunna nå remission efter ett halvår./…/Studien innefattade registerdata för 1 610 patienter som fått sjukdomsmodifierande läkemedel, DMARDs.”
(2017-06-16)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/06/17/allt-fler-giktpatienter-verkar-hamna-pa-sjukhus
”Antalet sjukhusinläggningar till följd av gikt ser ut att öka i Sverige samtidigt som få patienter står på effektiv behandling. Det visar ny registerdata som presenterades på Eular.”
(2017-06-17)

http://www.skapareg.se/nyhetsbrev-12017
Årets första nyhetsbrev från SKaPa.
(2017-06-20)

http://www.bpsd.se/2017/06/20/juni-2017
”Våren passerade snabbt och vi är inne i sommarmånaderna! För de flesta av oss väntar en efterlängtad semester, medan det för andra väntar ett spännande sommararbete.”
Sammanställande nyhet med passerade och kommande händelser inom BPSD.
(2017-06-20)

http://rikshoft.se/wp-content/uploads/2013/07/L%C3%A4kartidningen.pdf (PDF-format, 229 kB)
”Syftet med denna artikel är att beskriva det aktuella kunskapsläget gällande diagnostik och omhändertagande av vuxna patienter > 50 år med höftfraktur i Sverige. En litteratursökning har gjorts i PubMed begränsad till främst översiktsartiklar publicerade de senaste 10 åren. Utöver detta inkluderades sammanställningar från Rikshöfts årsrapport, Svenska frakturregistrets årsrapport och Socialstyrelsens webbplats.”
(2017-06-20)

http://rcso.se/nytt-fran-svenska-barnhalsovardsregistret
”I slutet av maj genomförde Landstinget Dalarna en första test av överföring av data från journalsystemet Take Care till Svenska barnhälsovårdsregistret.”
(2017-06-20)

http://cpup.se/doktorsavhandling-om-hoften-vid-cp
”Maria Hermanson, ST-läkare, försvarade den 16 juni i Lund sin avhandling ’Prevention of Hip Dislocation in Children with Cerebral Palsy’. Samtliga fyra delarbeten baseras på CPUP.”
(2017-06-21)

http://rcso.se/larande-natverk-sverige
”Under 2017 arbetar RCSO tillsammans med Qulturum med att bygga en plattform för Kvalitetsregisterbaserade förbättringsnätverk i Sverige.”
(2017-06-21)

http://www.registercentrum.se/sv/content/samsjuklighet-spelar-liten-roll-efter-h%C3%B6ftprotesoperation
”En ny forskningsstudie från Svenska Höftprotesregistret visar ett mycket svagt samband mellan samsjuklighet hos patienter som höftprotesopereras på grund av artros och senare dödlighet. Trolig orsak är att det är en generellt frisk grupp patienter som erbjuds operation.”
(2017-06-21)

http://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2017/juni/ny-patientrapport-fran-kvalitetsregister-for-tarmcancer
”Det nationella kvalitetsregistret för tjock- och ändtarmscancer har för fjärde året i rad tagit fram en speciell förkortad version av årsrapport som riktas i första hand till patienter, närstående och allmänhet. Patientrapporten vänder sig också till politiker och beslutsfattare som snabbt behöver sätta sig in i statistik – en information som är lätt att förstå för icke medicinskt utbildade.”
(2017-06-22)

http://www.lifesciencesweden.se/article/view/543620/digitalisering_och_kliniska_provningar
”På BIO i San Diego förra veckan lyssnade över 100 delegater på experter som diskuterade möjligheter och utmaningar på ett seminarium med titeln: ’Are We Ready for Clinical Trials to Go Digital?’/…/Anders Lönnberg lyfte fram våra svenska kvalitetsregister och det unika värdet av att koppla klinisk dokumentation till patientens personnummer/…/”
(2017-06-26)

http://www.kvalitetsregister.se/aktuellt/nyheter/sammanfattningavinsatsernaundersatsningen.2969.html
”Den femåriga särskilda satsningen på nationella kvalitetsregister är nu avslutad. I den här rapporten ger kansliet en sammanfattande bild av det arbete som gjorts, och vad det har lett till.”
(2017-06-28)

http://www.lakemedelsvarlden.se/god-langsiktig-effekt-med-biologiska-lakemedel
”Patienter med måttlig till svår psoriasis får god långsiktig effekt av biologiska läkemedel, visar svensk studie./…/I studien, som publiceras i British Journal of Dermatology, har patienter från kvalitetsregistret PsoReg följts under en period på upp till tio år.”
(2017-06-28)

http://rcsyd.se/pecare/blog/nyheter/barnkataraktregistret-pecare-10-ar
”I samband med NPOG 2017 i Rungstedt, Danmark firade Barnkataraktregistret PECARE 10 år som kvalitetsregister.”
(2017-06-29)

http://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/beatrice-melin-ny-rcc-ordforande
”Beatrice Melin har i veckan utsetts till ny cancersamordnare vid SKL samt ordförande för Regionala cancercentrum i samverkan. Hon tillträder tjänsten den 1 oktober 2017, då hon avgår som verksamhetschef vid Regionalt cancercentrum norr.”
(2017-06-29)

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2017/06/30/framtidens-vard-behover-rccs-kunskapsstyrningsmodell
”Framtidens vård behöver RCC:s kunskapsstyrningsmodell/…/Cancersatsningen ses som ett bevis på att nationell samordning kan förenas med professionernas inflytande och lokalt självstyre. RCC-modellen för samlad kunskapsstyrning anses av många kunna appliceras även i andra delar av vården.”
(2017-06-30)

Klicka här för att komma till föregående tvåveckorsperiods artikeltips.

Share