Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
20 december 2023

Rapport från höstens SKRS-dag 2023

 

Årets andra SKRS (Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning)-dag genomfördes den 11 oktober då cirka 60 personer från landets syncentraler samlades digitalt via Teams.

Programmet innehöll presentationer och erfarenhetsutbyte i mindre grupper. Presentationerna handlade om innehållet i SKRS:s årsrapport 2022, registrets täckningsgrad och arbetet med implementeringen av att mäta effekter av rehabilitering.
Grupperna samtalade kring införandet av ”Mäta effekter” och gav goda exempel på implementeringen, orsaker till kortare rehabiliteringstid och i vilka situationer man inte upprättar en IRP (individuell rehabiliteringsplan).

Svaren på den utvärdering som skickades ut till alla deltagarna efter dagen visade ett fint resultat. Nedan följer några av de inkomna kommentarerna:

  • ”Givande gruppdiskussioner. Viktiga frågor togs upp och diskussionen fortsatte sedan här på enheten. Tydliga och givande presentationer.”
  • ”Första gången som jag var med. Har fått bättre förståelse för helheten och tyckte det var intressant med data som nu går att få ut. Har även kunnat se förbättringar som vi behöver göra hos oss för ’bättre’ registreringar.”
  • ”Gärna grupper utifrån profession vid något tillfälle framöver.”

Nästa SKRS-dag hålls digitalt som heldagsmöte den 24 april 2024. Boka in dagen redan nu i era kalendrar. Mer information kommer längre fram.