Användarmöten/SKRS-dagar

SKRS (Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning) hade sitt första användarmöte den 11 oktober 2016. Till vänster finns mer information om de användarmöten som hållits uppdelade efter årtal.

Publicerad: 15 februari 2017
Senast uppdaterad: 19 maj 2022