Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
13 mars 2020

2020-03-12 Nytt styrgruppsmöte via Skype

Ett något förkortat möte. Då vi alla blir påverkade, på olika sätt, av Coronaviruset.

Vi gick igenom ekonomin. Rapporterade därefter kort från de arbetsgrupper som jobbar vidare med KVÅ koder och med förslag på hur vi på ett bra sätt ska kunna nå ut med information från Styrgruppen och arbetet framåt med registret.

Vi tog därefter upp frågor som skickats in till funktionsbrevlådan.
En fråga som återkommer är; Hur gör man när en person, som är registrerad på en annan synenhet flyttar?
Det går då inte att registrera i SKRS modulen på den nya synenheten, även om personen är folkbokförd på ny adress. Detta har med sekretess och säkerhet att göra. Man måste ta kontakt med den synenhet som tidigare har gjort registreringar och be att de avslutar i uppföljningsfliken. Där det finns ett färdigt alternativ att välja; Nej-Flyttat.

Vi började även förbereda arbetet med Årsrapporten som ska sammanställas fram i vår. Kontrollerade mötesplanen och avslutade sedan mötet.

Nästa möte är planerat till  7/4 via Skype.