Arbetsgrupp barnkatarakt

Främre raden från vänster: Ulrika Kjellström, Jenny Gyllén, Gunilla Magnusson, Birgitte Haargaard. Mellersta raden från vänster: Arzu Karatepe Hashas , Kristina Tornqvist. Bakre raden från vänster: Anna Linnarsson Wiklund, Andreas Lindström (systemadministratör, RC Syd), Alf Nyström, Eric Trocmé.

Ansvarig för arbetsgrupp barnkatarakt

Gunilla Magnusson
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Medlemmar i arbetsgrupp

Alf Nyström
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Anna Linnarsson Wiklund
S:t Eriks Ögonsjukhus, Stockholm

Arzu Karatepe Hashas
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Eric Trocmé
S:t Eriks Ögonsjukhus, Stockholm

Jenny Gyllén
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Kristina Tornqvist
Helsingborgs lasarett, Helsingborg

Ulrika Kjellström
Skånes Universitetssjukhus, Lund

Birgitte Haargaard
Danmark (adjungerad)

Publicerad: 3 maj 2018
Senast uppdaterad: 2 juni 2024