Pågående projekt

Hittas barnkatarakterna tillräckligt tidigt?

I Sverige har vi undersökt ögonen på alla nyfödda på förlossningsavdelningen i nästan 20 års tid. Det gör vi för att hitta sjukdomar som behöver behandlas mycket tidigt som till exempel medfödd grå starr (katarakt). Kunskapen om denna ögonundersöknings effektivitet är dock begränsad. Med detta i åtanke har vi byggt registret på ett sätt som gör att vi kan besvara frågorna kring var, när och hur sjukdomen upptäckts. Dessa frågor arbetade vi med under 2011 och svaren publicerades i en artikel i Läkartidningen 2012 samt senare även i den vetenskapliga tidskriften Acta Paediatrica. Vad vi kom fram till var att ögonundersökning av nyfödda utförs i mycket stor utsträckning i Sverige (90 % av alla nyfödda undersöks) och att de allra flesta av de barn som bör opereras tidigt upptäcks på förlossningsavdelningen. Slutsatsen blev att det är meningsfullt att fortsätta på inslagen bana och undersöka ögonen på alla nyfödda.

Utbildning i ögonscreeningteknik behövs för läkare på förlossningsavdelningen och barnavårdscentralen. En undervisningsfilm om hur man utför undersökningen har lagts ut på internet i samarbete med Linköpings Universitet. Detta gjordes i samband med publicering av artikeln Ögonscreening på BB är effektiv (Läkartidningen 2012) som bygger på data från Barnkataraktregistret.
Klicka här för att komma till filmen som finns i såväl svensk som engelsk version.

Förbättrad kommunikation med familjerna

För bästa behandling krävs stor medverkan från föräldrarna som ger ögondroppar, lappbehandlar och hjälper till med kontaktlinser och glasögon för att synen ska utvecklas normalt. Ett projekt om hur vi förbättrar information till familjer med barnkatarakt har genomförts. Detta är en enkätundersökning där berörda föräldrar ur registret och ögonläkare runt om i landet har svarat på frågor som handlar om hur familjerna fått information och hur de önskat få respektive ge information. Det framkom tydligt att både familjer och läkare ville att lättförståelig information skulle finnas på internet för att kunna printa ut materialet och också ge i handen vid besök. Det visade sig också finnas ett särskilt stort behov av skriftlig information hos föräldrar med barn som fått diagnosen före tre månaders ålder.

ANDRA SAMEXISTERANDE SJUKDOMAR

Vissa barn har utöver katarakten även andra sjukdomar som kan spåras via gentest. Man kan screena alla barn som behöver opereras, men nyttan med denna screening behöver studeras.

Publicerad: 8 maj 2018
Senast uppdaterad: 11 juni 2022