Pågående projekt

Hittas barnkatarakterna tillräckligt tidigt?

I Sverige har vi undersökt ögonen på alla nyfödda på förlossningsavdelningen i cirka tio års tid. Det gör vi för att hitta sjukdomar som behöver behandlas mycket tidigt som till exempel medfödd grå starr (katarakt). Kunskapen om denna ögonundersöknings effektivitet är dock begränsad. Med detta i åtanke har vi byggt registret på ett sätt som gör att vi kan besvara frågorna kring var, när och hur sjukdomen upptäckts. Dessa frågor arbetade vi med under 2011 och svaren publicerades i en artikel i Läkartidningen 2012 samt senare även i den vetenskapliga tidskriften Acta Paediatrica. Vad vi kom fram till var att ögonundersökning av nyfödda utförs i mycket stor utsträckning i Sverige (90 % av alla nyfödda undersöks) och att de allra flesta av de barn som bör opereras tidigt upptäcks på förlossningsavdelningen. Slutsatsen blev att det är meningsfullt att fortsätta på inslagen bana och undersöka ögonen på alla nyfödda.

Eftersom Danmarks alla grå starr-opererade barn också ingår i Barnkataraktregistret är det intressant att jämföra Sverige och Danmark då vi vet att man i Danmark inte ögonundersöker på förlossningsavdelningen. Utvärdering gjordes under 2013 och data visar att man i Danmark diagnosticerar och opererar barn senare än i Sverige. Resultaten har presenterats på ögonläkarkonferens och sammanställts i en artikel. Resultaten skickades också årsskiftet 2013/2014 till en vetenskaplig tidskrift, Acta Ophthalmologica, för publicering.

Utbildning i ögonscreeningteknik behövs för läkare på förlossningsavdelningen och barnavårdscentralen. En undervisningsfilm om hur man utför undersökningen har lagts ut på internet i samarbete med Linköpings Universitet. Detta gjordes i samband med publicering av artikeln Ögonscreening på BB är effektiv (Läkartidningen 2012) som bygger på data från Barnkataraktregistret.
Klicka här för att komma till filmen som finns i såväl svensk som engelsk version.

Förbättrad kommunikation med familjerna

För bästa behandling krävs stor medverkan från föräldrarna som ger ögondroppar, lappbehandlar och hjälper till med kontaktlinser och glasögon för att synen ska utvecklas normalt. Ett projekt om hur vi förbättrar information till familjer med barnkatarakt har genomförts. Detta är en enkätundersökning där berörda föräldrar ur registret och ögonläkare runt om i landet har svarat på frågor som handlar om hur familjerna fått information och hur de önskat få respektive ge information. Det framkom tydligt att både familjer och läkare ville att lättförståelig information skulle finnas på internet för att kunna printa ut materialet och också ge i handen vid besök. Det visade sig också finnas ett särskilt stort behov av skriftlig information hos föräldrar med barn som fått diagnosen före tre månaders ålder.
I linje med undersökningens resultat utarbetades ett nytt informationsmaterial som lades ut på internet 2014. En vetenskaplig artikel om undersökningen sändes också till tidskrift i januari 2014.

Överblick över barnkataraktsjukdomen – epidemiologisk artikel

Epidemiologi innebär att man kartlägger och beskriver en sjukdoms utbredning och speciella mönster i en befolkning. Med hjälp av uppgifter från PECARE (The Pediatric Cataract Register) kan man göra en sådan beskrivning i syfte att skaffa mer kunskap och kunna planera vården för framtiden. Ett arbete med detta utfördes under 2014.

Publicerad: 8 maj 2018
Senast uppdaterad: 16 september 2020