Formulär och manualer

Manual för registrering i delregistret PECARE (The Pediatric Cataract Register) (PDF-format, 2,1 MB)

Operationsformulär (PDF-format, 191 kB)

Uppföljningsformulär (PDF-format, 239 kB)

Publicerad: 8 maj 2018
Senast uppdaterad: 28 februari 2024