Aktuell statistik

På denna sida presenteras statistik från delregistret för barnkatarakt, PECARE (The Pediatric Cataract Register).

 

 

Publicerad: 25 oktober 2023
Senast uppdaterad: 22 februari 2024