Om medfödd grå starr

Ögat och den normala synutvecklingen

När ljuset kommer in i ögat passerar det genom hornhinna, pupill och lins och därefter genom den genomskinliga glaskroppen fram till näthinnan där det skapas en bild. Bilden förs vidare till hjärnan via synnerven. För att bilden ska vara av god kvalitet får inga grumlingar på ljusets väg in finnas och ej heller stora brytningsfel.
Nyfödda barn har låg synskärpa och ser i början bara konturer. Synen utvecklas sedan successivt under de första levnadsåren och är mogen vid 8–10 års ålder. Denna utveckling är helt beroende av att synintryck är normala och perioden är därför känslig för synens utveckling och känsligare ju yngre barnet är.

Kongenital katarakt – medfödd grå starr

Katarakt, eller grå starr, är en mycket vanlig sjukdom hos den äldre befolkningen. Den innebär att ögats lins gradvis grumlas så att synen blir alltmer oskarp. Kongenital katarakt, medfödd grå starr, innebär att ögats lins är grumlig redan vid födseln. Detta kan uppstå på ena eller båda ögonen. Graden av grumling kan variera från en liten prick i utkanten av linsen till en helt grumlad lins, så kallad total katarakt. En helt grumlig lins gör att ögat inte kan se medan en liten grumling inte behöver påverka synen.

I Sverige föds cirka 40 barn med katarakt per år, varav ungefär hälften behöver opereras. I hälften av alla fall vet man inte varför barnet får denna sjukdom, men ibland är den ärftligt betingad. Andra orsaker kan vara infektion hos modern under graviditeten eller kromosomavvikelser som till exempel Downs syndrom.

Diagnostik av medfödd grå starr hos barn i Sverige

Nyfödda barn kontrolleras i Sverige på förslossningsavdelningen avseende medfödd grå starr genom att man lyser med en ljuskälla i barnets pupill och söker efter en röd reflex från näthinnan. Undersökningen i fråga visar röda ögon på samma sätt som när ett fotografi med blixt tas och personerna på bilderna får röda ögon.

Ett nyfött barn har normalt förmåga att fixera blicken korta stunder. Oförmåga till blickkontakt eller ögondarr, så kallad nystagmus, kan vara tecken på dålig syn som bör kontrolleras av läkare.
Hos det nyfödda barnet med total katarakt kan man ibland se en grå lins med blotta ögat.

Publicerad: 7 maj 2018
Senast uppdaterad: 26 augusti 2020