Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet

AIS Provider Course

2020-04-02 | Under 2018 genomfördes två AIS-kurser, en i Linköping och en i Göteborg. Den planerade utbildningen 13-14 maj 2020 i Stockholm har fått ställas in på grund av corona-epidemin. Vi återkommer senare med information om framtida utbildningstillfällen.

Mer information:

Ny doktorsavhandling

2019-05-03 | Eva-Corina Caragounis har disputerat på avhandlingen ”Surgical management of rib fractures following trauma”.

Läs nyheten här

Nybliven doktor i Luleå

2019-05-24 | Linda Sandström disputerade 2019-05-24 på på avhandlingen The trauma continuum – Experiences from injured persons and critical care nurses.

Läs nyheten här

Långtidsuppföljning av traumapatienter

2019-06-26 | Grattis till Gunilla Wihlke och medförfattare till nyligen publicerad artikel i European Journal of Trauma and Emergency Surgery!

Läs mer

SweTrau

Syftet med denna hemsida är att tillhandahålla information om SweTrau. För specifika frågor och synpunkter på hemsidan kontakta SweTrau via e-post eller telefon.