Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet

Ny registermanual

2019-05-29 | SweTrau-Manual 2019 finns nu publicerad.

Mer information

Månadens register

2019-05-02 | SweTrau månadens register i RC Syd

Läs hela nyheten:

Ny doktorsavhandling

2019-05-03 | Eva-Corina Caragounis har disputerat på avhandlingen ”Surgical management of rib fractures following trauma”.

Läs nyheten här

Nybliven doktor i Luleå

Linda Sandström disputerade 2019-05-24 på på avhandlingen The trauma continuum – Experiences from injured persons and critical care nurses.

Läs nyheten här

Långtidsuppföljning av traumapatienter

Grattis till Gunilla Wihlke och medförfattare till nyligen publicerad artikel i European Journal of Trauma and Emergency Surgery!

Läs mer

SweTrau

Syftet med denna hemsida är att tillhandahålla information om SweTrau. För specifika frågor och synpunkter på hemsidan kontakta SweTrau via e-post eller telefon.

Aktuellt

29 maj 2019
SweTrau Manual 2019
Ny registermanual finns nu tillgänglig. Tryck på rubriken ovan, eller se under menyn Dokument.