Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet

Ny registermanual

2019-05-29 | SweTrau Manual 2019 finns nu publicerad

SweTrau Manual

Månadens register

2019-05-02 | SweTrau månadens register i RC Syd

Läs hela nyheten:

Ny doktorsavhandling

2019-05-03 | Eva-Corina Caragounis har disputerat på avhandlingen ”Surgical management of rib fractures following trauma”.

Läs nyheten här

Nybliven doktor i Luleå

Linda Sandström disputerade 2019-05-24 på på avhandlingen The trauma continuum – Experiences from injured persons and critical care nurses.

Läs nyheten här

SweTrau

Syftet med denna hemsida är att tillhandahålla information om SweTrau. För specifika frågor och synpunkter på hemsidan kontakta SweTrau via e-post eller telefon.

Aktuellt

29 maj 2019
SweTrau Manual 2019
Ny registermanual finns nu tillgänglig. Tryck på rubriken ovan, eller se under menyn Dokument.