Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet

AIS Provider Course – Göteborg

2019-11-20 | Årets andra AIS-kurs genomfördes 19-20 november på Campus Nya Varvet i Göteborg, med Gunilla Collin och Maria Håkansson som instruktörer.

Mer information:

Ny doktorsavhandling

2019-05-03 | Eva-Corina Caragounis har disputerat på avhandlingen ”Surgical management of rib fractures following trauma”.

Läs nyheten här

Nybliven doktor i Luleå

2019-05-24 | Linda Sandström disputerade 2019-05-24 på på avhandlingen The trauma continuum – Experiences from injured persons and critical care nurses.

Läs nyheten här

Långtidsuppföljning av traumapatienter

2019-06-26 | Grattis till Gunilla Wihlke och medförfattare till nyligen publicerad artikel i European Journal of Trauma and Emergency Surgery!

Läs mer

SweTrau

Syftet med denna hemsida är att tillhandahålla information om SweTrau. För specifika frågor och synpunkter på hemsidan kontakta SweTrau via e-post eller telefon.

Aktuellt

20 februari 2020
Användarmöte 6/11
Minnesanteckningar + pdf-fil "Att hitta osignerade patienter" är nu upplagda under fliken "Protokoll".
23 september 2019
Årsrapport 2018
Årsrapport SweTrau 2018 finns publicerad i en reviderad version.