Patientinformation

Viktig information till patienten
Barnkataraktregistret PECARE är ett landsomfattande kvalitetsregister för alla som genomgår kataraktoperation, det vill säga operation där man tar bort en grumlig lins eller så kallad grå starr.

Syftet med registret är att vi som arbetar med barnkataraktpatienter ska få reda på resultatet av operationen och kartlägga vad som påverkar detta, så att vi kan utveckla behandlingsmetoder och kontinuerligt förbättra vården.

Sammanställning av uppgifter och resultat sker gruppvis, till exempel baserat på typ av grumling i linsen, kön eller ålder och då är man som patient helt anonym. Födelsenumret registreras så att vi ska kunna hitta dina data från operationstillfället för jämförelse med resultatet efter operationen. Din medverkan är betydelsefull.
Vi registrerar faktorer som vi tror kan utgöra risk för sämre resultat, samt eventuella komplikationer efter operationen.

Den ökade kunskapen hjälper oss att utveckla nya, bättre operationsmetoder och behandlingar. Den ger oss också möjlighet att bättre informera den enskilde patienten om förväntat resultat och risker. Du kan läsa mer om registret på hemsidan. Där finns också utförligare beskrivning av sjukdomen.

Så hanteras dina uppgifter: Uppgifter om dig samlas in från din patientjournal och från dig själv. Dina uppgifter får endast användas för att utveckla och säkra vårdens kvalitet, framställa statistik samt för forskning inom hälso- och sjukvården.

Din medverkan i registret är frivillig och påverkar inte den vård du får. Om du inte vill att dina uppgifter registreras, vänd dig till den vårdgivare du besökt. Du har när som helst rätt att få dina uppgifter borttagna ur registret.

Vid frågor kontakta din ögonkliniken eller läs mer på www.kvalitetsregister.se

Publicerad: 7 september 2015
Senast uppdaterad: 7 maj 2018