Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
22 september 2021

SweTraus årsrapport för 2020 publicerad

 

Nu är SweTraus (Svenska Traumaregistrets) årsrapport för 2020 publicerad. Trots pandemin så har registreringarna på flertalet av våra akutsjukhus kunnat genomföras i närapå normal omfattning.

Bland nyheterna i årsrapporten för 2020 kan nämnas följande:

  • Vi redovisar numera täckningsgrad på alla nivåer (nationellt, sjukvårdsregioner, regioner och enskilda akutsjukhus).
  • En ny kvalitetsindikator har införts: ”Kompletta traumaregistreringar inom 90 dagar”. I årsrapporten redovisas på sjukvårdsregionnivå andelen kompletta registreringar
    • inom 90 dagar
    • inom 90–180 dagar
    • efter 180 dagar.

      Tanken i årsrapporten är att redovisa andelen kompletta registreringar inom 90 dagar även på sjukhusnivå, vilket kommer att bli ett komplement för täckningsgraden.

  • Vetenskapliga avhandlingar, vetenskapliga artiklar samt beviljade registeruttag för forskning redovisas löpande för de senaste åren.

Du hittar årsrapporten för 2020 under Om SweTrau -> Årsrapporter.
Klicka här för att komma direkt till sidan med årsrapporter.