Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
6 februari 2023

Svenska Traumaregistrets täckningsgrad för 2022

 

Nu finns ett första uttag av SweTraus (Svenska Traumaregistrets) totala antal registreringar, registreringar med högsta vårdnivå IVA (intensivvård) samt täckningsgrad avseende åren 2021–2022.

SweTraus första uttag av det totala antalet registreringar, registreringar med högsta vårdnivå IVA samt täckningsgrad avseende åren 2021–2022 gjordes den 15 januari 2023.
Vad gäller den totala täckningsgraden för 2022 så har den nu ökat från 59,9 % (preliminärt datauttag den 14 november 2022) till 69,8 % (den 15 januari 2023).

Data från SIR (Svenska Intensivvårdsregistret), vilka utgör nämnaren, redovisas ganska omgående efter utskrivning av patienten medan data från SweTrau, vilka utgör täljaren, kommer in i systemet med betydligt längre fördröjning. Detta innebär att vi räknar med att den slutliga täckningsgraden kommer att vara betydligt högre än vad vi sett hittills. En total täckningsgrad på runt 85 % borde vara fullt möjlig.

Som tidigare informerats på SweTrau:s användarmöte den 21 november så kommer det att göras ytterligare två datauttag avseende täckningsgrad under våren 2023:

  • Datauttag II, måndagen den 27 februari
  • Datauttag III, måndagen den 24 april

Årsrapport SweTrau 2023 kommer att helt baseras på Datauttag III.

Klicka här för att se dokumentet Täckningsgrad 2022 grafer, datauttag 230115 (Excel-format, 350 kB).

Klicka här för att se dokumentet Täckningsgrad 2021–2022 tabeller, datauttag 230115 (Excel-format, 37 kB).