Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
2 januari 2023

Ny registerhållare för Svenska Traumaregistret: Folke Hammarqvist

 

Den 1 januari 2023 tillträdde en ny registerhållare för SweTrau (Svenska Traumaregistret). Den nya registerhållaren är kirurg och heter Folke Hammarqvist. Folke ersätter den avgående registerhållaren Lars Lundberg som innehaft posten sedan 2018. I denna nyhet berättar Folke själv om vem han är och hur han ser på sitt nya uppdrag.

– Jag tackar för förtroendet att från och med årsskiftet ta över som registerhållare i SweTrau efter Lars Lundberg!
Under större delen av min kirurgiska yrkesverksamhet har jag arbetat med akutkirurgi och trauma, de senaste 24 åren på Karolinska Universitetssjukhuset. Jag är sedan flera år sekreterare i SFAT (Svensk Förening för Akut- och Traumakirurgi) samt sekreterare i SwERAS/Svenska ERAS (Enhanced Recovery After Surgery)-föreningen, två föreningar som jag var med och startade. Sedan ett antal år är jag även ATLS (Advanced Trauma Life Support)-instruktör och har varit ansvarig för Huddingekurserna.
Utöver det kliniska intresset har jag även ett stort pedagogiskt intresse och har skapat KUB (Kirurgisk Utbildning)-kursen i akutkirurgi.
Mitt senaste stora engagemang var som arrangör av Kirurgveckan i Stockholm 2022.

– Jag har förstått att SweTrau har en kontinuerlig utveckling och är ett viktigt register till nytta för våra invånare och för forskning. Dessutom kan registret tjäna som ett underlag för strategiska beslut för sjukvården i relation till traumavården.
Jag ser fram emot att få arbeta med er alla!

Folke Hammarqvist, kirurg

Folke Hammarqvist