Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
4 maj 2023

RUT (Register Utiliser Tool)

 

Delregistret PECARE är numera anslutet till Metadataverktyget RUT (Register Utiliser Tool).
RUT är ett sökverktyg utformat av Vetenskapsrådet, och innehåller uppgifter om alla variabler som finns och historiskt har funnits i PECARE. Observera att RUT inte innehåller några data, personuppgifter eller liknande.

RUT innehåller variabeluppgifter från många kvalitetsregister, och är till för att forskare enklare ska kunna ta reda på vilken typ av data som finns i olika register och hur dessa data skulle kunna användas i olika vetenskapliga studier, hur register skulle kunna samköras etc. Som tidigare gäller givetvis att tillstånd från Etikprövningsmyndigheten, registret/-en och personuppgiftsansvarig behövs för vetenskapliga studier som behandlar registerdata. Vi hoppas att anknytningen till RUT ska innebära en ökad vetenskaplig användning av våra registerdata och bättre kunskaper om kataraktsjukdomen, och kanske i synnerhet kopplingen mellan katarakt och andra sjukdomar inom och utanför oftalmologins område.

Klicka här för att komma till RUT