Patientinformation

Ett exempel på patientinformation som används sedan en tid på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

En kort beskrivning av registret och vad vi registrerar nås via denna länk.

Publicerad: 20 oktober 2015
Senast uppdaterad: 3 oktober 2018