Patientinformation

På denna sida kan du ladda ner dokument om SweTrau (Svenska Traumaregistret) som vänder sig till patienter.

Publicerad: 20 oktober 2015
Senast uppdaterad: 7 oktober 2020