Patientinformation

Patientinformation som kan användas av alla registrerande sjukhus, se nedanstående länk:

En kort beskrivning av registret och vad vi registrerar nås via denna länk:

Publicerad: 20 oktober 2015
Senast uppdaterad: 22 september 2019