Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
26 juni 2019

Långtidsuppföljning av traumapatienter

I en nyligen publicerad artikel av Gunilla Wihlke et al redovisas uppföljning av 147 traumapatienter upp till 12 månader efter skadan. Det påvisades att dessa traumapatienter hade långvarigt nedsatt fysisk och psykisk förmåga samt uppvisade tecken på minskad livskvalitet. Långtidsuppföljning kan användas för att  initiera riktade insatser i syfte att förbättra den totala återhämtningen efter allvarlig skada. Resultat från uppföljningsstudier hjälper till att identifiera förbättringsområden i alla faser av traumavården och utgör därmed ett stöd i den fortsatta rehabiliteringen av traumapatienter efter utskrivning från sjukhus.

Publicerad online 2019-06-24 i European Journal of Trauma and Emergency Surgery

Länk till artikeln på tidskriftens hemsida