Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
24 november 2020

Förtydligad definition av variabeln ”Genomförd dödsfallsanalys”

 

Styrgruppen har jobbat med att förtydliga definitionen av variabeln ”Genomförd dödsfallsanalys” och vilken personal på sjukhuset som ska delta i analysarbetet för att det ska bedömas vara korrekt genomfört. Nedan finns dokumentet ”Dödsfallsanalys”, som beskriver variabeln i fråga, tillgängligt för nedladdning. Dokumentet är godkänt av styrgruppen och kommer att ingå i en kommande ny version av manualen.

Det har också tagits fram ett exempelprotokoll som kan användas för att dokumentera vilka som var med i analysarbetet och det som gruppen kom fram till på respektive sjukhus. Även detta går att ladda ner nedan.

De som önskar kan också mejla till Traumaregister Karolinska för att få en PowerPoint-presentationsmall som kan användas i arbetet med dödsfallsanalysen:
traumaregister.karolinska@sll.se

Klicka här för att här för att ladda ner dokumentet Dödsfallsanalys (PDF-format, 10 kB).

Klicka här för att ladda ner dokumentet Exempelprotokoll för dödsfallsanalys (Word-format, 15 kB).