Årsrapporter

På denna sida finner du årsrapporter baserade på data från delregistret PECARE (The Pediatric Cataract Register).
Från och med 2017 har det även tagits fram patientanpassade rapporter. Klicka här för att komma till dessa.

Publicerad: 8 maj 2018
Senast uppdaterad: 22 februari 2024