2023

Torsdagen den 19 oktober hölls årets användarmöte för AmbuReg (Ambulansregistret). Mötet ägde rum i Göteborg på Lindholmen Science Park och samlade 30-talet deltagare. Ämnen på agendan var bland annat Om markörbaserad journalgranskning och hur man kan använda AmbuReg och Preliminär datainsamling 2022.

Artikel om användardagen

Klicka här för att komma till en sammanfattande artikel om användardagen.

Program

Klicka här för att ladda ner dagens program (PDF-format, 113 kB).

Presentationer (i programordning)

Niclas Packendorff – Markörbaserad journalgranskning (PPT-format, 454 kB)

Kristoffer Wibring – Nationell kartläggning av smärta inom ambulanssjukvården (PDF-format, 464 kB)

Johan Herlitz – Ambulansens responstid vid Trauma (PPT-format, 273 kB)

Peter Hill – Dynamisk dimensionering av prehospital akutvård (PDF-format, 2 MB)

Publicerad: 20 oktober 2023
Senast uppdaterad: 24 oktober 2023