Styrgrupp

Bland styrgruppens medlemmar finns ett flertal med mångårig erfarenhet och kompetens gällande registerarbete. I de fall där kompetens saknas får Ambulansregistret stöd av Registercentrum Syd till vilka man är knutna.

Registerhållare

Håkan Klementsson
Akutläkare och medicine doktor
E-post: hakan.klementsson@skane.se
Telefon: 070-588 51 37

Biträdande registerhållare

Glenn Larsson
Ambulanssjuksköterska och doktor i medicinsk vetenskap
PICTA, Lindholmen Science Park
E-post: glenn.larsson@lindholmen.se
Telefon: 070-843 64 67

Övriga styrgruppsmedlemmar

Anders Sandvik
Ambulanssjuksköterska och verksamhetsutvecklare, Region Västmanland

Christer Axelsson
Ambulanssjuksköterska och professor, Högskolan Borås

Hans Blomberg
Anestesiolog, medicine doktor och verksamhetschef, Uppsala

Johan Herlitz
Kardiolog och professor, Högskolan Borås

Per Örninge
Anestesiolog och medicinskt ledningsansvarig, Sjukvårdens larmcentral, Västra Götaland

Thomas Blomberg
Anestesiolog

Patientrepresentant

Carina Mattiasson
Utsedd av Neuroförbundet

Publicerad: 15 februari 2017
Senast uppdaterad: 21 februari 2024