Om AmbuReg

Ambulansregistret (AmbuReg) startades 2016 i syfte att initiera och främja kunskapsstyrning inom det prehospitala området.

Via menyn till vänster hittar du mer information om AmbuReg.

Publicerad: 13 januari 2015
Senast uppdaterad: 15 juli 2021