2021 användarmöte och kirurgdag

Datum och plats

11-12 november på Radisson Blu Royal Viking, Vasagatan 1, Stockholm.

Program

Användarmötet 2021 (PDF-format, 103 kB)

Kirurgdagen 2021 (PDF-format, 111 kB)

Presentationer

Kirurgdagen den 11 november

Kataraktkirurgi i offentlig och privat regi (PDF-format, 2 MB)

Styrning och organisering av svensk (ögon-)sjukvård (PDF-format, 2 MB), Lars Kolmodin

Användarmötet den 12 november

Bas- och utfallsregistret 2020-2021 (PDF-format, 5 MB), Anders Behndig

Cornea guttata som riskfaktor (PDF-format, 6 MB), Andreas Viberg

Endoftalmit 2020 (PDF-format, 5 MB), Tomas Bro

Endoftalmit vid bilateral kataraktkirurgi (PDF-format, 1 MB), Per Montan

Inflammationsprofylax efter kataraktkirurgi (PDF-format, 1 MB), Maria Kugelberg

Mekanisk pupillvidgning (PDF-format, 3 MB), Ruben Kreku

Patientenkäten 2020 (PDF-format, 7 MB), Mats Lundström

 

 

Publicerad: 23 september 2021
Senast uppdaterad: 15 november 2021