Vuxenkatarakt

Typ av registrering

Registret består av ett basregister som registrerar demografi, väntetider och synskärpa vid tiden för operation. Sedan 1994 har ett utfallsregister tillkommit som registrerar operationsutfall vad gäller synskärpa, avvikelse från planerad refraktion och inducerad astigmatism. Sedan 1995 sker en registrering av patientnytta och därigenom indirekt indikationer för operation. Från och med 1998 registreras även varje fall av endoftalmit (infektion inuti ögongloben) som uppkommit i anslutning till en kataraktoperation.

Volymer

Kataraktoperationer är det vanligaste kirurgiska ingreppet i Sverige idag. Av de deltagande klinikernas egen operationsstatistik framgår att det utfördes 159 240
kataraktoperationer i landet under 2022 fördelat på 108 300 (68,0 %) i privat regi och
50 940 (32,0 %) i offentlig regi.
I Nationella Kataraktregistret finns 151 590 operationer registrerade (95,2 % av totala antalet) fördelade på 103 293 (94,4 %) i privat regi och 48 297 (94,8 %) i offentlig regi.
Täckningsgraden har varit mycket god under 2022, vilket innebär att man fortsatt kan betrakta registret som ett totalregister för svensk kataraktkirurgi.
Medelåldern bland samtliga opererade var 74,6 år och 56,9 % var kvinnor. Ingen bias/partiskhet av betydelse har identifierats.

Vården i siffror

Besök gärna Vården i siffror och ta del av data från Nationella Kataraktregistret.

Klicka här för att komma till Vården i siffror.

Publicerad: 14 februari 2024
Senast uppdaterad: 14 februari 2024