Referenser publikationer

Referenser till årsrapporter

1.  W. Thorburn, M. Lundström & U. Stenevi. Kataraktoperationer och väntetider under 1992. I  Uppföljning och utvärdering av 1992 års nationella vårdgaranti. Socialstyrelsen följer upp och utvärderar 1993:11. Socialstyrelsen, Stockholm 1993.

2.  M. Lundström, U. Stenevi & W. Thorburn. Kataraktoperationer och väntetid under 1993. Rapport baserad på data från Rikskataraktregistret. Kataraktregistret, Ögonkliniken, Blekingesjukhuset, 371 85 Karlskrona, 1994.

3. M. Lundström, U. Stenevi & W. Thorburn. Kataraktoperationer och väntetid under 1994. Rapport baserad på data från Rikskataraktregistret. Medicinsk faktadatabas, MARS: 1995, 2. Socialstyrelsen, Stockholm.

4. M. Lundström, U. Stenevi & W. Thorburn. Kataraktoperationer och väntetider under 1995. Rapport baserad på data från Rikskataraktregistret. MARS CD-ROM Ögonsjukvård, febr.1997, Socialstyrelsen, Stockholm.1997.

5. M. Lundström, U. Stenevi & W. Thorburn. Kataraktoperationer och väntetider under 1996. Rapport baserad på data från Nationella Kataraktregistret. Nationella Kataraktregistret, Blekingesjukhuset, Karlskrona 1997.

6. M. Lundström, U. Stenevi & W. Thorburn. Kataraktkirurgi i Sverige. Årsrapport 1997 baserad på data från Nationella Kataraktregistret. Nationella Kataraktregistret, Blekingesjukhuset, Karlskrona 1998. 

7. M. Lundström, U. Stenevi & W. Thorburn. Kataraktkirurgi i Sverige. Årsrapport 1998 baserad på data från Nationella Kataraktregistret. Nationella Kataraktregistret, Blekingesjukhuset, Karlskrona 1999.

8. M. Lundström, U. Stenevi & W. Thorburn. Svensk Kataraktkirurgi. Årsrapport 1999 baserad på data från Nationella Kataraktregistret. Nationella Kataraktregistret, Blekingesjukhuset, Karlskrona 2000.

9. M. Lundström, U. Stenevi & W. Thorburn. Svensk Kataraktkirurgi. Årsrapport 2000 baserad på data från Nationella Kataraktregistret. Nationella Kataraktregistret, Blekingesjukhuset, Karlskrona 2001.

10. M. Lundström, U. Stenevi & W. Thorburn. Svensk Kataraktkirurgi. Årsrapport 2001 baserad på data från Nationella Kataraktregistret. Nationella Kataraktregistret, Blekingesjukhuset, Karlskrona 2002.

11. M. Lundström, U. Stenevi & W. Thorburn. Svensk Kataraktkirurgi. Årsrapport 2002 baserad på data från Nationella Kataraktregistret. Nationella Kataraktregistret, Blekingesjukhuset, Karlskrona 2003.

12. M. Lundström, U. Stenevi & W. Thorburn. Svensk Kataraktkirurgi. Årsrapport 2003 baserad på data från Nationella Kataraktregistret. Nationella Kataraktregistret, Blekingesjukhuset, Karlskrona 2004.

13. M. Lundström, U. Stenevi & W. Thorburn. Svensk Kataraktkirurgi. Årsrapport 2004 baserad på data från Nationella Kataraktregistret. Nationella Kataraktregistret, Blekingesjukhuset, Karlskrona 2005.

14. M. Lundström, U. Stenevi, W. Thorburn & P. Montan. Svensk Kataraktkirurgi. Årsrapport 2005 baserad på data från Nationella Kataraktregistret. Nationella Kataraktregistret, Blekingesjukhuset, Karlskrona 2006.

15. M. Lundström, U. Stenevi, W. Thorburn & P. Montan. Svensk Kataraktkirurgi. Årsrapport 2006 baserad på data från Nationella Kataraktregistret. Nationella Kataraktregistret, Blekingesjukhuset, Karlskrona 2007.

16. M. Lundström, U. Stenevi, W. Thorburn, P. Montan & A. Behndig. Svensk Kataraktkirurgi. Årsrapport 2007 baserad på data från Nationella Kataraktregistret. Nationella Kataraktregistret, Blekingesjukhuset, Karlskrona 2008.

17. M. Lundström, U. Stenevi, P. Montan, A. Behndig & M. Kugelberg. Svensk Kataraktkirurgi. Årsrapport 2008 baserad på data från Nationella Kataraktregistret. Nationella Kataraktregistret, Blekingesjukhuset, Karlskrona 2009.

18. M. Lundström, U. Stenevi, P. Montan, A. Behndig & M. Kugelberg. Svensk Kataraktkirurgi. Årsrapport 2009 baserad på data från Nationella Kataraktregistret. Nationella Kataraktregistret, Blekingesjukhuset, Karlskrona 2010.

19. M. Lundström, U. Stenevi, P. Montan, A. Behndig, M. Kugelberg & C. Zetterström. Svensk Kataraktkirurgi. Årsrapport 2010 baserad på data från Nationella Kataraktregistret. Nationella Kataraktregistret, Blekingesjukhuset, Karlskrona 2011.

20. M. Lundström, U. Stenevi, P. Montan, A. Behndig, M. Kugelberg & C. Zetterström. Svensk Kataraktkirurgi. Årsrapport 2011 baserad på data från Nationella Kataraktregistret. Nationella Kataraktregistret, Blekingesjukhuset, Karlskrona 2012.

21. C. Zetterström, M. Lundström, P. Montan, A. Behndig, M. Kugelberg & I Serring. Svensk Kataraktkirurgi. Årsrapport 2012 baserad på data från Nationella Kataraktregistret. Nationella Kataraktregistret, Blekingesjukhuset, Karlskrona 2013.

22. C. Zetterström, M. Lundström, I Serring, P. Montan, A. Behndig & M. Kugelberg. Svensk Kataraktkirurgi. Årsrapport 2013 baserad på data från Nationella Kataraktregistret. Nationella Kataraktregistret, Blekingesjukhuset, Karlskrona 2014.

23. C. Zetterström, M. Lundström, I Serring, P. Montan, A. Behndig & M. Kugelberg. Svensk Kataraktkirurgi. Årsrapport 2014 baserad på data från Nationella Kataraktregistret. Nationella Kataraktregistret, Blekingesjukhuset, Karlskrona 2015.

24. C. Zetterström, M. Lundström, I Serring, P. Montan, A. Behndig, M. Kugelberg & I.Nilsson. Svensk Kataraktkirurgi. Årsrapport 2015 baserad på data från Nationella Kataraktregistret. Nationella Kataraktregistret, Blekingesjukhuset, Karlskrona 2016.

25. C. Zetterström, M. Lundström, I Serring, P. Montan, A. Behndig, M. Kugelberg & I.Nilsson. Svensk Kataraktkirurgi. Årsrapport 2016 baserad på data från Nationella Kataraktregistret. Nationella Kataraktregistret, Blekingesjukhuset, Karlskrona 2017.

26. A.Behndig, M.Lundström, P.Montan, M.Kugelberg, I.Nilsson, M.Zetterberg & I.Serring. Svensk Kataraktkirurgi. Årsrapport 2017 baserad på data från Nationella Kataraktregistret. Nationella Kataraktregistret, Blekingesjukhuset, Karlskrona 2018.

27. A. Behndig, M. Lundström, P. Montan, M. Kugelberg, I. Nilsson, M. Zetterberg & I. Serring. Svensk Kataraktkirurgi. Årsrapport 2018 baserad på data från Nationella Kataraktregistret. Nationella Kataraktregistret, Blekingesjukhuset, Karlskrona 2019.

28. A. Behndig, M. Lundström, P. Montan, M. Kugelberg, I. Nilsson, M. Zetterberg, I. Serring & A. Lindström. Svensk Kataraktkirurgi. Årsrapport 2019 baserad på data från Nationella Kataraktregistret. Nationella Kataraktregistret, Blekingesjukhuset, Karlskrona 2020.

29. A. Behndig, M. Lundström, P. Montan, M. Kugelberg, I. Nilsson, M. Zetterberg & A. Lindström. Svensk Kataraktkirurgi. Årsrapport 2020 baserad på data från Nationella Kataraktregistret. Nationella Kataraktregistret, Blekingesjukhuset, Karlskrona 2021.

30. A. Behndig, M. Lundström, M. Kugelberg, I. Nilsson, M. Zetterberg, A. Viberg, T. Bro & A. Lindström. Svensk Kataraktkirurgi. Årsrapport 2021 baserad på data från Nationella Kataraktregistret. Nationella Kataraktregistret, Blekingesjukhuset, Karlskrona 2022.

31. A. Behndig, M. Lundström, M. Kugelberg, I. Nilsson, M. Zetterberg, A. Viberg, T. Bro & A. Lindström. Svensk Kataraktkirurgi. Årsrapport 2022 baserad på data från Nationella Kataraktregistret. Nationella Kataraktregistret, Blekingesjukhuset, Karlskrona 2023.

Publikationer

1. M. Lundström, U. Stenevi & W. Thorburn. 100.000 operationer i Kataraktregistret. Utfall och nytta följs upp i nästa steg. Läkartidningen, 1995;92:748-750.

2. Stenevi U, Lundström M, Thorburn W. (1995) A National Cataract Register. 1. Description and epidemiology. Acta Ophthalmol Scand 73: 41-44.

3. Lundström M, Stenevi U, Thorburn W. (1996) Assessment of waiting time and priority setting by means of a national register. Int J Technol Ass Health Care 12:1 136-140.

4. Stenevi U, Lundström M, Thorburn W. An outcome study of cataract surgery based on a national register. Acta Ophthalmol Scand. 1997;75:688-691.

5. Lundström M, Roos P, Jensen S, Fregell G. Catquest questionnaire for use in cataract surgery care: Description, validity and reliability. J Cataract Refract Surg 1997;23:1226-1236.

6. Lundström M, Stenevi U, Thorburn W, Roos P. Catquest questionnaire for use in cataract surgery care: Assessment of surgical outcomes. J Cataract Refract Surg 1998;24:968-974.

7. Nytto- och utfallsregistrering i det Nationella Kataraktregistret. mars-nyheter Nr 7 November 1997. Socialstyrelsen, Stockholm 1997.

8. ”Sveriges vanligaste kirurgi” i Tema: Kirurgi. Svensk Medicin nr 59. Svenska Läkarsällskapet och Spri. Spri förlag. Stockholm 1998.

9. Lundström M, Stenevi U, Thorburn W. Gender and cataract surgery in Sweden 1992-1997. Aretrospective observational study based on the Swedish National Cataract Register. Acta Ophthalmol.Scand. 1999;77:204-208.

10. Lundström M, Stenevi U, Thorburn W. Outcome of cataract surgery considering the pre-operative situation. – A study of possible predictors of the functional outcome. Brit J Ophthalmol. 1999;83:1272-1276.

11. Lundström M, Brege KG, Florén I, Stenevi U, Thorburn W. Impaired visual function following cataract surgery assessed using the Catquest questionnaire. J Cataract Refractive Surg. 2000;26:101-108.

12. Lundström M, Stenevi U, Thorburn W. Cataract surgery in the very elderly. J Cataract Refractive Surg. 2000;26:408-414.

13. Lundström M, Brege KG, Florén I, Roos P, Stenevi U, Thorburn W. Cataract surgery and effectiveness. 1. Variation in costs between different providers of cataract surgery. Acta Ophthalmologica Scand. 2000;78:335-339.

14. Lundström M, Roos P, Brege KG, Florén I,  Stenevi U, Thorburn W. Cataract surgery and effectiveness 2. An index approach for the measurement of output and efficiency of cataract surgery at different surgery departments. Acta Ophthalmologica Scand. 2001;79:147-153.

15. Lundström M, Stenevi U, Thorburn W.  Age-related utilisation of cataract surgery in Sweden during 1992-1999. Aretrospective study of cataract surgery rate in one-year age groups based on the Swedish National Cataract Register.  Acta Ophthalmologica Scand. 2001;79:342-349.

16. Olofsson P, Lundström M, Stenevi U, Gender and referral to cataract surgery in Sweden. Acta Ophthalmologica Scand. 2001;79:350-353.

17. Håkansson I, Lundström M, Ehinger B, Stenevi U. Data reliability and structure in the Swedish National Cataract Register. Acta Ophthalmologica Scand. 2001;79:518-522.

18. Lundström M, Stenevi U, Thorburn W. Quality of life after first- and second-eye cataract surgery. Five-year data collected by the Swedish National Cataract Register. J Cataract & Refract Surg. 2001;27:1553-1559.

19. Lundström M, Brege KG, Florén I, Stenevi U, Thorburn W. Strategy to reduce the number of patients perceiving impaired visual function after cataract surgery.  J Cataract & Refract Surg. 2002;28:971-976.

20. Montan P, Lundström M, Stenevi U, Thorburn W. Endophthalmitis following cataract surgery in Sweden. The 1998 national prospective survey. Acta Ophthalmol Scand. 2002;80:258-261.

21. Lundström M, Stenevi U, Thorburn W. The Swedish National Cataract Register: A 9-year review. Acta Ophthalmol Scand. 2002;80:248-257.

22. Kobelt G, Lundström M, Stenevi U. Cost-effectiveness of cataract surgery: Method to assess cost-effectiveness using registry data. J Cataract & Refract Surg 2002; 28:1742-1749.

23. Althin R, Lundström M, Roos P. A new index approach to measure lost benefits from progression to blindness. Inter J Technol Assess Health Care 2002;18:635-644.

24. Lundström M, Brege KG, Florén I, Lundh B, Stenevi U, Thorburn W. Cataract surgery and quality of life in patients with age-related macular degeneration (AMD). Brit J Ophthalmol 2002;86:1330-1335.

25. Lundström M, Albrecht S. Previous cataract surgery in a defined Swedish population. J Cataract Refract Surg. 2003;29:50-56.

26. Lundström M, Stenevi U, Thorburn W. Operation av katarakt – ny syn på livet. I serien Vård i Utveckling, Landstingsförbundet, Stockholm 2003. ISDN 91-7188-791-1.

27. Lundström M, Wendel E. Modelling Utility of Second-Eye Cataract Surgery. Inter J Technol Assess Health Care. 2004 Summer;20(3):361-7.

28. Lundström M, Brege KG, Florén I, Lundh B, Stenevi U, Thorburn W. Postoperative aphakia in modern cataract surgery; Part 1: Analysis of incidence and risks based on 5-year data from the Swedish National Cataract Register. J Cataract Refract Surg. 2004;30:2105-2110.

29. Lundström M, Brege KG, Florén I, Lundh B, Stenevi U, Thorburn W. Postoperative aphakia in modern cataract surgery; Part 2: Detailed analysis of the cause for aphakia and the visual outcome. J Cataract Refract Surg. 2004;10:2111-2115.

30.  Lundström M. Measuring surgical outcomes. Ed. J Cataract Refract Surg. 2004;10:2025-2026.

31. Wejde G, Montan P, Lundström M, Stenevi U, Thorburn W. Endophthalmitis following cataract surgery in Sweden: national prospective survey 1999-2001.
Acta Ophthalmol Scand. 2005 Feb;83(1):7-10.

32. Lundström M & Wendel E. Duration of self-assessed benefit of cataract extraction – a long-term study. Br J Ophthalmol 2005;89:1017-1020.

33. Sundelin K, Lundström M, Stenevi U. Self-assessed visual function for patients with posterior capsule opacification before and after capsulotomy. Acta Ophthalmologica 2005;83:729-733.

34. Lundström M, Albrecht S, Håkansson I, Lorefors R, Ohlsson S, Polland W, Schmid A, Svensson G, Wendel E. NIKE, a new clinical tool for setting indications for cataract surgery. Acta Ophthalmologica Scand. 2006;84:495-501.

35. Lundström M. Endophthalmitis and Incision Construction. Current Opinion in Ophthalmology. 2006;17:68-71.

36. Sundelin K, Lundström M, Stenevi U. Posterior capsule opacification, a comparison of morphology, visual acuity and self-assessed visual function. Acta Ophthalmologica Scandinavica; 2006:84:667-673.

37. Hanning M & Lundström M. Waiting for cataract surgery – effects of a maximum waiting-time guarantee policy. J Health Services Research Policy. 2007;12:5-10.

38. Lundström M, Wejde G, Stenevi U, Thorburn W, Montan P. Endophthalmitis after cataract surgery. A nationwide prospective study evaluating incidence in relation to incision type and location. Ophthalmology 2007;114:866-870.

39. Färe R, Grosskopf S, Lundström M, Roos P. Evaluating Health Care Efficiency. Chapter in Evaluating Hospital Policy and Performance, Contributions From Hospital Policy and Productivity Research. Advances in Health Economics and Health Services Research, volume 18, 209-228, 2008.

40. Lundström M. Katarakt 1908-2008. Svensk ögonvård under ett sekel. Sveriges ögonläkarförenings jubileumstidskrift 2008. p 141-152. Ed. B. Ehinger. Lund 2008. ISBN 978-91-977168-0-2.

41. Lundström M. Nationella kvalitets- och vetenskapsregister. Svensk ögonvård under ett sekel. Sveriges ögonläkarförenings jubileumstidskrift 2008. p 49-55. Ed. B. Ehinger. Lund 2008. ISBN 978-91-977168-0-2.

42. Lundström M, Albrecht S, Roos P. Immediately versus delayed sequential bilateral cataract surgery. An analysis of costs and patient value. Acta Ophthalmol 2009;87:33-38.

43. Kugelberg M, Lundström M. Factors related to the degree of success in achieving target refraction in cataract surgery. J Cataract Refract Surg. 2008;34:1935-9.

44. Lundström M, Pesudovs K. Catquest-9SF patient outcomes questionnaire. Nine-item short-form Rasch-scaled revision of the Catquest questionnaire. J Cataract Refract Surg. 2009;35:504-513.

45. Lundström M, Albrecht S, Wendel E, Hanning M. Mer jämlik vård för patienter med katarakt. Läkartidningen. 2009;106:1733-1736. (More equal care for patients with cataract).

46. Lundström M, Behndig A, Montan P, Artzén D, Jakobsson G, Johansson B, Thorburn W, Stenevi U. Capsule complication during cataract surgery: Background, study design and additional care. Swedish Capsule Rupture Study Group report 1. J Cataract Refract Surg. 2009;35:1679-1687.

47. Artzén D, Lundström M, Behndig A, Stenevi U, Lydahl E, Montan P. Capsule complication during cataract surgery: Case-control study of preoperative and intraoperative risk factors. Swedish Capsule Rupture Study Group report 2. J Cataract Refract Surg. 2009;35:1688-1693.

48. Johansson B, Lundström M, Montan P, Stenevi U, Behndig A. Capsule complication during cataract surgery: Long-term outcomes. Swedish Capsule Rupture Study Group report 3. J Cataract Refract Surg. 2009;35:1694-1698.

49. Jakobsson G, Montan P, Zetterberg M, Stenevi U, Behndig A, Lundström M. Capsule complication during cataract surgery – retinal detachment after cataract surgery with capsule complication. Swedish Capsule Rupture Study Group report 4. J Cataract Refract Surg. 2009;35:1699-1705.

50. Gothwal VK, Wright TA, Lamoureux EL, Lundström M, Pesudovs K. Catquest Questionnaire: Re-validation in an Australian cataract population. Clin Experiment Ophthalmol 2009;37:785-794. 

51. Lundström M, Behndig A, Kugelberg M, Montan P, Stenevi U, Pesudovs K. The outcome of cataract surgery measured with the Catquest-9SF. Acta Ophthalmol. 2011 Dec;89(8):718-23.[Epub 2009 Dec 21].

52. Sundelin K, Lundström M. Outcome of capsulotomy in patients with low vision and posterior capsule opacification. Acta Ophthalmol. 2010 May.[Epub ahead of print].

53. Jakobsson G, Zetterberg M, Lundström M, Stenevi U, Grenmark G, Sundelin K. Late dislocation of in-the-bag and out-of-the-bag intraocular lenses; ocular and surgical characteristics and time interval to repositioning surgery.J Cataract Refract Surg. 2010;36:1637-1644.

54. Lundström M & Pesudovs K. Questionnaires for measuring cataract surgery outcomes. J Cataract Refract Surg. 2011;37:945-959.

55. Rönbeck M, Lundström M, Kugelberg M. Study of Possible Predictors Associated with Self-Assessed Visual Function after Cataract Surgery: A Swedish National Cataract Register Study. Ophthalmology. 2011 Sep;118(9):1732-8.

56. Behndig A, Montan P, Stenevi U, Kugelberg M, Lundström M. One million cataract surgeries. The Swedish National Cataract Register 1992-2009. J Cataract Refract Surg. 2011;37:1539-1545.

57. Lundström M, Behndig A, Kugelberg M, Montan P, Stenevi U, Thorburn W. Decreasing rate of capsule complication in cataract surgery in an 8-year perspective—a study of incidence, risk factors and data validity by the Swedish National Cataract Register. J Cataract Refract Surg. 2011;37:1762-7.

58. Hanning M, Ahs A, Winblad U, Lundström M. Impact of increased patient choice of providers in Sweden: cataract surgery. J Health Serv Res Policy. 2012 Feb 8. [Epub ahead of print]

59. McAlinden C, Jonsson M, Kugelberg M, Lundström M, Khadka J, Pesudovs K. Establishing levels of indications for cataract surgery: combining clinical and patient-reported information into a measure of cataract impact. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2012;53:1095-1101.

60. Larsson S, Lawyer P, Garellick G, Lindahl B, Lundström M. Use of 13 disease registries in 5 countries demonstrates the potential to use outcome data to improve health care’s value. Health Aff (Millwood). 2012 Jan;31(1):220-7.

61. Behndig A, Montan P, Stenevi U, Kugelberg M, Zetterström C, Lundström M. Aiming for Emmetropia after Cataract Surgery – A Study from the Swedish National Cataract Register. J Cataract Refract Surg. 2012 Jul;38(7):1181-6.

62. Friling E, Lundström M, Stenevi U, Montan P. Six-year incidence of endopthtalmitis after cataract surgery, a Swedish national prospective study. J Cataract Refract Surg. 2013 Jan;39(1):15-21. doi: 10.1016/j.jcrs 2012.10.037.

63. Harrer A, Gerstmeyer K, Hirnschall N, Pesudovs K, Lundstrom M, Findl O. The impact of bilateral cataract surgery on vision-related activity limitations. J Cataract Refract Surg. 2013 May;39(5):680-685. doi: 10.1016/j.jcrs.2012.11.028. Epub 2013 Mar 25.

64. Ng JQ, Lundström M. Impact of a National system for waitlist prioritisation: The experience with NIKE and cataract surgery in Sweden. Acta Ophthalmol. 2013 Jun 13. doi: 10.1111/aos.12164. [Epub ahead of print].

65. Smirthwaite G, Lundström M, Albrecht S, Swahnberg K. Indication criteria for cataract extraction and gender differences in waiting time. Acta Ophthalmol. 2013 Aug 23. doi: 10.1111/aos.12230 [Epub ahead of print].

66. Lundström M, Stenevi U. Analyzing patient-reported outcomes to improve cataract care. Optom Vis Sci. 2013 Jun 6. [Epub ahead of print].

67. Pesudovs K, Lamoureux EL, Lundström M, Massof RW, Ratcliffe J, Rubin GS. Measuring the Patient’s Perspective. Optom Vis Sci. 2013 Aug;90(8):717-9. doi: 10.1097/01.opx.0000432565.70467.75.

68. Grimfors M, Mallazadegan K, Lundström M, Kugelberg M. Ocular comorbidity and self-assessed Visual function after cataract surgery. J Cataract Refract Surg. 2014;40:1163-1169.

69. Mallazadegan K, Lundström M. Study of the correlation between patientreported outcomes and Clinical outcomes after cataract surgery in ophthalmic clinics. Acta Ophthalmol. 2014 Jun 29. doi: 10.1111/aos.12490.[Epub ahead of print].

70. Behndig A, Montan P, Lundström M, Zetterström C and Kugelberg M. Gender Differences in Biometry Prediction Error and IOL Power Calculation Formula. Acta Ophthalmol. Article first published online:15 Jun 2014 | doi: 10.1111/aos.12475.

71. Lundström M, Goh P-P, Henry Y, Salowi MA, Barry P, Manning S, Rosen P, Stenevi U. The changing pattern of cataract surgery indications – a five-years study of two cataract surgery databases. Ophthalmology.2014. Article first published online: 16 Sep 2014.

72. Zetterström C, Behndig A, Kugelberg M, Montan P, Lundström M. Changes in intraocular pressure after cataract surgery – an analysis of Swedish National Cataract Register Data. J Cataract Refractive Surg. 2015;41:1725-1729.

73. Lundström M, Frilling E, Montan P. Risk factors for endophthalmitis after cataract surgery – predictors for causative organisms and Visual outcome. J Cataract Refract Surg. 2015;41:2410-2416.

74. Stenevi U, Lundström M. Can endophthalmitis be prevented? Editorial. Acta Ophthalmol. 2015 Jun;93(4):301-2. doi: 10.1111/aos.12751.

75. Mahmud I, Kelley T, Aravind H, Boman A, Kossler I, Morlet N, Pershing S, Pesudovs K, Goh P-P, Sparrow JM, Lundström M. A proposed minimum set of outcome measures for cataract surgery. JAMA Ophthalmology, 2015 Aug 20. doi: 10.1001/jamaophthalmol.2015.2810. [Epub ahead of print].

76. Manning S, Barry P, Henry Y, Rosen P, Stenevi U, Lundström M. Outcome of cataract surgery in post-corneal refractive surgery patients; Study from the European Registry of Quality Outcomes for Cataract and Refractive Surgery. J Cataract Refract Surg. 2015;41:2358-2365.

77. Smirthwaite G, Lundström M, Wijma B, Lykke N, Swahnberg K. Incorporating intersectionality in analyzing access to care – an example from waiting time for cataract extractions in Sweden. Int J Equity Health. 2016 Jan 19;15(1):10.

78. Lundström M, Stenevi U. Indications for cataract surgery in a changing World. Acta Ophthalmologica. 2016 Feb;94(1):9.

79. Skiadaresi E, Ravalico G, Polizzi S, Lundström M, González-Andrades M, McAlinden C. The Italian Catquest-9SF cataract questionnaire: translation, validation and application. Eye and Vision 2016. 3:12 doi: 10.1186/s40662-016-0043-9.

80. Smirthwaite G, Lundström M, Wijma B, Lykke N,Swahnberg K. Inequity in waiting for cataract surgery – an analysis of data from the Swedish National Cataract Register. Int J Equity Health. 2016 Jan 19;15:10.

81. Lundström M, Stenevi U. Indications for cataract surgery in a changing world. Acta Ophthalmol. 2016 Feb;94(1):9.

82. Claesson M, Armitage WJ, Byström B, Montan P, Samolov B, Stenevi U, Lundström M. Validation of Catquest-9SF- A Visual Disability Instrument to Evaluate Patient Function After Corneal Transplantation. Cornea. 2017 Sep;36(9):1083-1088.

83. Visser MS, Dieleman M, Klijn S, Timman R, Lundström M, Busschbach JJV, Reus NJ. Validation, norm scores and test-retest for the Dutch Catquest-9SF. Acta Ophthalmol. 2017;95:312-319. Published online 2016 Oct 24. doi:10.1111/aos.13287.

84. Lundström M, Llovet F, Llovet A, Martinez del Pozo M, Mompean B, González J-V, Pesudovs K. Validation of the Spanish Catquest-9SF in patients achieving a monofocal or trifocal intraocular lens. J Cataract Refract Surg 2016;42:1791-1796.

85. Bohman E, Wyon M, Lundström M, Dafgård Kopp E. A comparison between patients with epiphora and cataract of the activity limitations they experience in daily life due to their visual disability. Acta Ophthalmologica. Published online 26 April 2017. Doi:10.1111/aos.13447.

86.Samadi B, Lundström M, Kugelberg M. Improving patient-assessed outcomes after cataract surgery. Eur J Ophthalmol. 2017 Jun 26;27(4):454-459. doi:10.5301/ejo.5000927. Epub 2017 Jan 3.

87. Smirthwaite G, Lundström M, Swahnberg K. Doctors Doing Gender at Eye Clinics. Nordic Journal of Feminist and Gender Research (NORA) doi:10.1080/08038740.2017.1345006.

88. Farhoudi DB, Behndig A, Montan P, Lundström M, Zetterström C, Kugelberg M. Spectacle Use after Routine Cataract Surgery: A Study from the Swedish National Cataract Register. Acta Ophthalmologica. 2018 May;96(3):283-287.

89. Lundström M, Dickman M, Henry Y, Manning S, Rosen P, Tassignon MJ, Young D, Stenevi U. Femtosecond laser-assisted cataract surgeries (FLACS) reported to the European Registry of Quality Outcomes for Cataract and Refractive Surgery (EUREQUO): baseline characteristics, surgical procedure, and outcomes. J Cataract Refract Surg 2017; 43:1549–1556.

90. Grimfors M, Lundström M, Höijer J, Kugelberg M. Intraoperative difficulties, complications and self-assessed visual function in cataract surgery. Acta Ophthalmol. 2018 Sep;96(6):592-599

91. Orwelius L, Nilsson M; Nilsson E, Wenemark M, Walfridsson U, Lundstrom M, Taft C, Palaszewski B, Kristenson M. The Swedish RAND-36 Health Survey -Reliability and responsiveness assessed in patient populations using Svensson’s method for paired ordinal data. Journal of Patient-Reported Outcomes 2018:2:4. DOI 10.1186/s41687-018-0030-0.

92. Klinge B, Lundström M, Rosén M, Bertl K, Klinge A, Stavropoulos A. Dental IQ Dental Implant Quality Register – a possible tool to further improve implant treatment and outcome. Accepted. Clin Oral Implants Res. 2018 Oct;29 Suppl 18:145-151.

93. Lundström M, Dickman M, Henry Y, Manning S, Rosen P, Tassignon MJ, Young D, Stenevi U. Risk factors for refractive error after cataract surgery: Analysis of 282 811 cataract extractions reported to the European Registry of Quality Outcomes for cataract and refractive surgery. J Cataract Refract Surg. 2018 Apr;44(4):447-452

94. Hård af Segerstad P. Risk model for intraoperative complication during cataract surgery based on data from 900 000 eyes: previous intravitreal injection is a risk factor. British Journal of Ophthalmology Published Online First: 22 April 2021. doi: 10.1136/bjophthalmol-2020-318645

 

 

Publicerad: 14 september 2015
Senast uppdaterad: 24 januari 2024