Styrgruppen

Bakre rad fr.v. Andreas Viberg, Anders Behndig och Tomas Bro. Främre rad fr.v. Mats Lundström, Andreas Lindström (RC Syd), Ingela Nilsson och Maria Kugelberg.

Registerhållare

Anders Behndig
Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Övriga styrgruppsmedlemmar

Maria Kugelberg
SöderÖgon, Stockholm

Mats Lundström
Karlskrona

Ingela Nilsson
Capio Medocular, Malmö

Madeleine Zetterberg
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Andreas Viberg
Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Tomas Bro
A6 Memira Eyecenter AB Jönköping, Jönköping

Korrespondens

Nationella Kataraktregistret
Region Blekinge
371 81 KARLSKRONA

E-post: andreas.lindstrom@regionblekinge.se

Publicerad: 14 september 2015
Senast uppdaterad: 6 september 2023