Om grå starr och behandling

Grå starr (katarakt)

Katarakt eller grå starr innebär en grumling av den egna linsen i ögat och tillhör det normala åldrandet. Alla får förr eller senare katarakt. En helt grumlad lins ger en grå pupill och då är diagnosen väldigt uppenbar. Detta tillstånd är dock numera ovanligt i Sverige då de flesta blir opererade innan. Linsen sitter precis bakom regnbågshinnan och pupillen i ögat. Detta innebär att du hela tiden tittar genom din lins. En grumling av linsen blir som att se igenom ett smutsigt glas. Man beräknar att hälften av Sveriges befolkning kommer att opereras för katarakt under sin livstid.

Vissa får katarakt tidigare i livet och det kan då vara ärftligt betingat eller att det finns andra sjukdomar som diabetes eller andra ögonsjukdomar. Linsen är mycket ömtålig och du kan få en grumling av den även efter ett slag eller trauma.

En vanlig fråga som ögonläkare får är om det finns något att göra för att undvika katarakt. Hittills har man inte säkert kunna visa att det finns någon möjlighet till detta. Många förordar dock solglasögon när det är starkt solsken, samt att man kommit fram till att sannolikheten är relativt stor att storrökare får katarakt tidigare.

Det vanligaste symptomet vid katarakt är synnedsättning. Nedsättningen kommer ofta smygande under flera år, vilket gör att du som patient troligen successivt vänjer dig vid den. Först vid en synundersökning hos optikern kan det påvisas att synen blivit betydligt sämre. Ett annat vanligt symptom är bländning. Ett vanligt tillfälle då detta blir uppenbart är vid mörkerkörning, då de mötande bilarnas strålkastare blir mycket obehagliga. Du kan också se dubbelt på ett öga, vilket givetvis kan vara störande. Behov av täta byten av glasögon kan också vara ett tecken på katarakt.

Den enda hittills kända behandlingen av katarakt är operation då man byter ut den grumlade linsen mot en klar, konstgjord lins.

Operation av grå starr

Operation av katarakt är den vanligaste operationen alla kategorier i Sverige, 2016 utfördes drygt 125 000 operationer.

Nästan alla operationer görs som polikliniska ingrepp, vilket innebär att patienten går hem efter ingreppet. Många jämför ingreppet med ett tandläkarbesök. Ytterst få behöver sövas, lugnande mediciner har ofta en god effekt om man känner sig orolig inför ingreppet. För de allra flesta räcker det med lokalbedövning som inte gör ont.

Själva operationen är snabb och tar runt 1015 minuter. Ögat hålls öppet med en ögonlockshållare och operationen inleds med att mycket små snitt görs in i ögat. Kirurgen sprutar sen in en liten mängd lokalbedövning i ögat. Därefter görs ett hål i linskapseln där man med hjälp av ultraljud tömmer innehållet kapseln för att sedan föra in den konstgjorda linsen. Detta innebär att den nya linsen hamnar på samma ställe i ögat som där den egna grumlade linsen satt. Då snitten är mycket små behöver man inte sy dem utan de blir självslutande. Sist ger man antibiotika in i ögat för att motverka infektion.

Direkt efter operationen ser du suddigt och med ett rött skimmer, men detta blir snabbt bättre. Efter att ha fått ytterligare information går de flesta hem. Det är bra om en anhörig eller medföljare är med.

Efter operationen kan du leva som normalt och börja se med ögat direkt. Bandage över ögat används nuförtiden endast i enstaka fall. Dock behöver du ta droppar för att motverka inflammation i ögat under några veckors tid.

Den konstgjorda linsen

De konstgjorda linserna som används i Sverige är oftast mjuka och vikbara, vilket innebär att de kan föras in i ögat genom små snitt (två till tre millimeter) och sen viks de ut inne i ögat till en storlek av sex millimeter i diameter. Mätningar görs innan operationen och vilken linsstyrka som passar ögat räknas ut.
Innan operationen diskuterar kirurgen också med dig om vilken sorts syn som du önskar ha efter operationen. Det vanligaste är att du får en lins som passar på långt håll, vilket innebär att du behöver läsglasögon. Har du varit närsynt innan operationen är det vanligast att välja att fortsätta så, du kan då läsa utan glasögon, men behöver glasögon för långt håll som TV och bilkörning.
Numer finns även linser som gör att du kan se bra på både långt och nära håll utan glasögon. Det finns även linser som tar bort stor astigmatism (sned brytning i hornhinnan). Dessa alternativ måste man som patient diskutera med kirurgen i god tid innan operationen, eftersom det kan finnas både för- och nackdelar med dessa linser. Linsen måste som regel specialbeställas, och kostnaden för linsen täcks inte alltid av sjukvården. I vissa sjukvårdsregioner kan man som patient själv betala mellanskillnaden.

Komplikationer under och efter operationen

De allra flesta blir nöjda med sin operation och får bättre syn och mindre besvär. De som har andra ögonsjukdomar, som åldersförändringar i gula fläcken eller grön starr, får inte alltid samma förbättring.

Hål i linskapseln

Den vanligaste komplikationen under operationen är att det blir ett oavsiktligt hål i den bakre linskapseln. Detta är något som händer några procent av alla som blir opererade. I vissa fall innebär hålet att det kan behövas ytterligare en operation, men slutresultatet blir i de allra flesta fallen bra.

Blödningar

Blödningar inne i ögat under operationen var tidigare en hotfull komplikation, men vid dagens operationer med de små snitten har blödningarna blivit mycket ovanliga. Nuförtiden behöver patienten oftast inte sluta med blodförtunnande mediciner inför en helt vanlig kataraktoperation.

Ögontryck

Efter operationen kan ögontrycket vara högt några dygn, men detta kan ofta lätt kureras. Om du drabbas av detta gör det ont, du ser suddigt och ögat är rött. Du ska då ta kontakt med din ögonläkare.

Grumlighet

Hornhinnan kan vara grumlig ett tag efter operationen och du ser då suddigt. I de flesta fallen klarnar hornhinnan och synen blir successivt bättre.

Infektion

Infektion i ögat (endoftalmit) är en fruktad komplikation. I Sverige får nästan alla antibiotika insprutat i ögat vid operationens slut för att motverka denna komplikation. Förekomsten av endoftalmit i Sverige är 0,02 % de senaste åren, vilket tillhör bland de lägsta i världen. Det är viktigt att du snabbt kommer till behandling om du insjuknar i endoftalmit och du bör därför omedelbart ta kontakt med ögonkliniken om ögat blir rött och svullet, synen försämras och du har ont. Omhändertagandet sker då snabbt, inom några timmar, med provtagning samt injektion av antibiotika in i ögat.

Svullnad

Ibland kan det uppstå en svullnad av gula fläcken efter operationen och du ser då suddigt. Denna brukar komma först flera veckor efter operationen. Denna komplikation är i de flesta fall godartad och går över, men ibland kan ögondroppar behövas. Synen brukar bli god efter några månader.

Nationella Kataraktregistret

Det nationella kataraktregistret började sin verksamhet 1992 och sen dess har 95 % av alla kataraktoperationer rapporterats in till registret. Registret har sin fysiska placering på Blekingesjukhuset i Karlskrona. En grupp av ögonläkare, alla med lång erfarenhet inom ögonområdet, träffas flera gånger under året för att styra registret.

Det är den opererande enheten som rapporterar in sina fall, ofta efter varje operation. Datainspektionen har gett sitt godkännande till registret.

Registret består dels av det så kallade Basregistret, där data före och under operationen registreras som ålder, kön, väntetider samt andra sjukdomar i ögat. Vidare rapporteras vilken typ av operation, vilken konstgjord lins som använts samt om det varit komplicerande faktorer under operationen. Registreringen görs på alla operationer under året på 98 % av alla som opereras för grå starr i Sverige. Under mars månad tittar registret även på utfallet av operationen samt vilken nytta patienten själv upplever. I denna registrering deltar majoriteten av fallen som operaras under mars månad i Sverige.

Den andra delen av registret kallas Endoftalmitregistret. Här registreras alla infektioner som uppkommer i ögat efter en grå starr-operation. Frekvensen är mycket låg i Sverige och under 20082011 rapporterades bara knappt 20 fall per år. Registret har med största sannolikhet spelat en central roll för det låga antalet.

Patientanpassade årsrapporter baserade på data från Nationella Kataraktregistret finns att ladda ner från hemsidan. Klicka här för att komma till rapporterna.

Publicerad: 17 augusti 2020
Senast uppdaterad: 23 september 2020