NIKE och PriQuest

Gemensamma medicinska indikationer för behandling av katarakt

NIKE – formulär (PDF-format, 82 kB)

NIKE och PriQuest – manual (PDF-format, 14 kB)

PriQuest – formulär (PDF-format, 74 kB)

PriQuest – poängmall (PDF-format, 80 kB)

Publicerad: 14 september 2015
Senast uppdaterad: 8 september 2022