Om Nationella Kataraktregistret

Via flikarna till vänster på denna sida finner du mer information om såväl vuxenkatarakt som barnkatarakt.

Historik

Det Nationella Kataraktregistret började sin verksamhet den 1 januari 1992. Kataraktregistret tillkom i första hand för att följa effekterna av den tidigare vårdgarantin. I registret ingick väntetider, prioritetsgrupper, data av demografisk natur vad gäller gråstarrsoperationer samt viss resultatredovisning. Registret har sedan många år sin fysiska placering på Blekingesjukhuset i Karlskrona.

Mer om grå starr och behandling

Klicka här för att komma till mer information om grå starr och behandling.

 

Publicerad: 14 september 2015
Senast uppdaterad: 14 februari 2024