Om Nationella Kataraktregistret

Historik

Det Nationella Kataraktregistret började sin verksamhet den 1 januari 1992. Kataraktregistret tillkom i första hand för att följa effekterna av den tidigare vårdgarantin. I registret ingick väntetider, prioritetsgrupper, data av demografisk natur vad gäller gråstarrsoperationer samt viss resultatredovisning. Registret har sedan många år sin fysiska placering på Blekingesjukhuset i Karlskrona.

Typ av registrering

Registret består av ett basregister som registrerar demografi, väntetider och synskärpa vid tiden för operation. Sedan 1994 har ett utfallsregister tillkommit som registrerar operationsutfall vad gäller synskärpa, avvikelse från planerad refraktion och inducerad astigmatism. Sedan 1995 sker en registrering av patientnytta och därigenom indirekt indikationer för operation. Från och med 1998 registreras även varje fall av endoftalmit (infektion inuti ögongloben) som uppkommit i anslutning till en kataraktoperation.

Volymer

Kataraktoperationer är det vanligaste kirurgiska ingreppet i Sverige idag. Av de deltagande klinikernas egen operationsstatistik framgår att det utfördes 136 424
kataraktoperationer i landet under 2021 fördelat på 84 251 (61,8 %) i privat regi och
52 173 (38,2 %) i offentlig regi.
I Nationella Kataraktregistret finns 133 690 operationer registrerade (98,0 % av totala antalet) fördelade på 84 424 (100 %) i privat regi och 49 266 (94,4 %) i offentlig regi.
Täckningsgraden har varit mycket god under 2021, vilket innebär att man fortsatt kan betrakta registret som ett totalregister för svensk kataraktkirurgi.
Medelåldern bland samtliga opererade var 74 år och 57,3 % var kvinnor. Ingen bias/partiskhet av betydelse har identifierats.

Vården i siffror

Besök gärna Vården i siffror och ta del av data från Nationella Kataraktregistret.

Klicka här för att komma till Vården i siffror.

Mer om grå starr och behandling

Klicka här för att komma till mer information om grå starr och behandling.

 

Publicerad: 14 september 2015
Senast uppdaterad: 21 oktober 2022