Inmatningsinformation och variabellistor

På denna sida finner du information och nedladdningsbara filer gällande inmatning och variabler.

Exempel på fungerande XML

Via länken nedan finner du en fil med exempel på fungerande XML i Ambulansregistret.

Högerklicka på denna länk och välj ”Spara länk som…”

XSD för AmbuReg

Länkarna nedan innehåller XSD-filer för Ambulansregistret.

Fil Ambureg_2024_1.xsd

Högerklicka på denna länk och välj ”Spara länk som…”

Fil AmburegTypes_2024_1.xsd

Högerklicka på denna länk och välj ”Spara länk som…”

Publicerad: 13 januari 2015
Senast uppdaterad: 3 april 2024