EUREQUO

EUREQUO  –  European Registry for Quality Outcomes in Cataract and Refractive Surgery.

EUREQUO började den 1 mars 2008 som ett samprojekt mellan EU och ESCRS (European Society of Cataract and Refractive Surgeons). Projektet gågick i 3,5 år och hade som syfte att bidra till förbättrad kvalitet för kataraktkirurgi och refraktiv kirurgi. Andra syften var att utgöra en resurs för benchmarking och att ge upphov till evidensbaserade riktlinjer för kataraktoperation. I projektet deltog 12 nationella föreningar för kataraktkirurgi och dessutom EyeNet Sweden som bidrog med registerkunskap. I september 2011 övertogs driften av ESCRS som sedan dess garanterat fortsatt drift av EUREQUO.

Databasen är lokaliserad till Frankfurt, Tyskland och data matas in antingen via webben eller genom direkt överföring från existerande elektroniska journalsystem eller nationella register. Data överförs direkt från det nationella kataraktregistret i Holland och Sverige samt från flera elektroniska journalsystem av vilka Medisoft i England är det största. För närvarande finns över 1,1 miljoner kataraktoperationer registrerade och antalet ökar med cirka 5 000 per vecka. Deltagande i registret har resulterat bl.a. i ett 20-tal föredrag på internationella vetenskapliga möten och tre publikationer har utgått från registret.

Länk till EUREQUO

Publikationer

Lundström M, Barry P, Henry Y, Rosen P, Stenevi U. Evidence-based guidelines for cataract surgery. Guidelines based on data in the EUREQUO database. J Cataract and Refract Surg. 2012;38:1086-1093.

Lundström M, Barry P, Henry Y, Rosen P, Stenevi U. Participation in the EUREQUO database report. J Cataract Refract Surg. 2012 Aug;38:1510.

Lundström M, Barry P, Brocato L, Fitzpatrick C, Henry Y, Rosen P, Stenevi U. European registry for quality improvement in cataract surgery. Accepted for publication (International Journal of Health Care Quality Assurance).

Lundström M, Barry P, Henry Y, Rosen P, Stenevi U. Visual outcome of cataract surgery – a study from the European Registry of Quality Outcomes for Cataract and Refractive Surgery (EUREQUO). Accepted for publication (J Cataract and Refract Surg.).

Publicerad: 7 september 2015
Senast uppdaterad: 5 oktober 2016