EUREQUO

EUREQUO (European Registry for Quality Outcomes in Cataract and Refractive Surgery) började den 1 mars 2008 som ett samprojekt mellan EU (Europeiska Unionen) och ESCRS (European Society of Cataract and Refractive Surgeons). Projektet pågick i 3,5 år och hade som huvudsyfte att bidra till förbättrad kvalitet för kataraktkirurgi och refraktiv kirurgi. Andra syften var att utgöra en resurs för benchmarking och att ge upphov till evidensbaserade riktlinjer för kataraktoperation. I projektet deltog tolv nationella föreningar för kataraktkirurgi och dessutom EyeNet Sweden (nuvarande Registercentrum Syd) som bidrog med registerkunskap. I september 2011 övertogs driften av ESCRS som sedan dess garanterat den fortsatta driften av EUREQUO.

Databasen finns i Frankfurt, Tyskland och data kan matas in antingen via webben eller genom direktöverföring från existerande elektroniska journalsystem eller nationella register. Från de nationella kataraktregistren i Holland och Sverige samt från flera elektroniska journalsystem (där Medisoft i England är det största) överförs data direkt.

För närvarande finns över 1,1 miljoner kataraktoperationer registrerade och antalet ökar med cirka 5 000 per vecka. Registrets existens har bland annat resulterat i ett 20-tal föredrag på internationella vetenskapliga möten och tre publikationer där man har utgått från data i registret.

Klicka här för att komma till EUREQUO:s hemsida.

Publikationer

Lundström M, Barry P, Henry Y, Rosen P, Stenevi U. Evidence-based guidelines for cataract surgery. Guidelines based on data in the EUREQUO database. J Cataract and Refract Surg. 2012;38:1086-1093.

Lundström M, Barry P, Henry Y, Rosen P, Stenevi U. Participation in the EUREQUO database report. J Cataract Refract Surg. 2012 Aug;38:1510.

Lundström M, Barry P, Brocato L, Fitzpatrick C, Henry Y, Rosen P, Stenevi U. European registry for quality improvement in cataract surgery. Accepted for publication (International Journal of Health Care Quality Assurance).

Lundström M, Barry P, Henry Y, Rosen P, Stenevi U. Visual outcome of cataract surgery – a study from the European Registry of Quality Outcomes for Cataract and Refractive Surgery (EUREQUO). Accepted for publication (J Cataract and Refract Surg.).

Publicerad: 7 september 2015
Senast uppdaterad: 17 augusti 2020