Patientinformation

På denna sida hittar du information om vad som gäller för dig som patient om du är med i Svenska Skulder- och Armbågsregistret.

Klicka här för att läsa mer detaljerad patientinformation (PDF-format, 69 kB).

Om du vill gå ur registret

Som patient har du rätt att själv välja om du vill slippa uppföljningar och brev från registret. Om du går ur registret innebär det att vi inte får registrera kommande undersökningar. Påminn din läkare att du gått ur registret vid varje nytt ingrepp som kan vara aktuellt för registrering. Du kan också välja att få all information som registrerats om dig i registret raderad.

Klicka här för att ladda ner blankett för begäran om registerutdrag (PDF-format, 147 kB)

Klicka här för att ladda ner blankett för begäran om utträde ur registret (PDF-format, 149 kB)

Publicerad: 2 november 2015
Senast uppdaterad: 28 december 2023