Länkar

Organisationer och myndigheter

Nationella Kvalitetsregister
www.kvalitetsregister.se

Registercentrum Syd (RC Syd)
www.rcsyd.se

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
www.skr.se

Andra register

[Vill ni ha länkar till några andra register relaterade till SSAR?]

Publicerad: 18 december 2014
Senast uppdaterad: 29 december 2023