Forskning

På denna sida hittar du information om förbättringsarbete, analys, data och forskning inom Svenska Skulder- och Armbågsregistret.

Information som förklarar processen vid registerforskning

Svenska Skulder- och Armbågsregistret har tagit fram information och ansökningsblanketter som beskriver hur du som forskare gör för att ansöka om att forska på data från registret. Klicka på respektive länk nedan för mer information.

Snabbguide till forskare om utlämnande av kvalitetsregisterdata för forskning (PDF-format, 260 kB).

Vägledning och information kring utlämnande av kvalitetsregisteruppgifter för forskning (PDF-format 237 kB).

Ansökan om registeruppgifter från Svenska Skulder- och Armbågsregistret för forskningsändamål (PDF-format, 130 kB).

Innan ansökan görs, kontakta registerhållaren för avstämning.

Publicerad: 11 februari 2021
Senast uppdaterad: 28 december 2023