Javascript verkar inte vara påslaget? - Vissa delar av RC SYD:s webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Gå direkt till textinnehållet
2 mars 2023

AmbuRegs betydelse lyfts fram i uppföljande artikel om kartläggning av svensk ambulanssjukvård

 

Socialstyrelsen publicerade nyligen en rapport som kartlägger ambulanssjukvården i Sverige. Rapporten välkomnas av två överläkare som har lång erfarenhet av medicinskt ledningsansvar för ambulanssjukvård och är ordförande för två berörda föreningar. Bland annat pekar de på vikten av att ha ett nationellt ambulansregister och ser rapporten som ett viktigt första steg i att belysa bristerna inom ambulanssjukvården.

Läkartidningen har följt upp sin tidigare publicerade artikel om Socialstyrelsens kartläggning av ambulanssjukvården. I den nya artikeln berättar överläkarna Maria Janson, ordförande för Flisa (Föreningen för Ledningsansvariga Inom Svensk Ambulanssjukvård), och Annika Åström Victorén, ordförande för SLAS (Sveriges Ledningsansvariga Ambulansläkare i Samverkan), om hur de ser på rapporten.
Utöver att peka på vikten av nationella mål för ambulanssjukvården lyfter de bland annat även fram Ambulansregistret:

”Vidare är ett nationellt kvalitetsregister för ambulanssjukvården nödvändigt för nationell uppföljning och kvalitetssäkring. Detta arbete påbörjades 2016 och samtliga 21 regioner är anslutna till det svenska ambulansregistret, AmbuReg, som Flisa driver och utvecklar tillsammans med Prehospen och Högskolan Borås.”

Klicka här för att komma till artikeln i sin helhet.